#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Marrum*  C.Z. De Marrum  1891 - 1980

* als plaatsaanduiding ook Wester-Nijkerk  / Westernijkerk

  1891 Statuten Coöp.  met namen

  1965 Fusie Marrum met Stiens en Leeuwarder Melkinrichting fusienaam werd ‘Fresia’ / gaat in 1972 op in De Takomst (Wolvega)

  Ook in  MAP De Veemarkt LC 1950-1985    /    MAP Concentraties Friesland

Link over melkfabriek Marrum

http://www.erfskipterpdoarpen.nl/histories/Nederlands/Datwarentijden/Molkfabryk.htm


Knipsels

Bron


1941-05-29

Leeuwarder NB.

50 Jr jubileum CZ Marrum

1963-10-31

Leeuwarder C.

Fusie rond Leeuwarden - Fresia

1972-06-10

NvhN

Fresia en De Takomst fuseren

1987-01-21

Leeuwarder C.

Februari 1980 laatste nagelkaas

 Gegevens CZ Marrum 1891-1980

Adres ZJB- Westernijkerk Lage Herenweg 18  - GSV tegenover Lage Herenweg 2 Westernijkerk

volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Marrum - 1/3

Bron: Boek Erf en Wereld - 1959

1963 Fusie met CZ. Stiens en Leeuwarder MI. -  Nw. fusienaam werd  Fresia

1900 >>

 1963 Fusie met CZ. Stiens en Leeuwarder MI.

 Knipsels Zuivelfabriek Marrum  1891-1990

 1941-05-19 50 jr-jubileum CZ MarrumGeen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5,678

D. IJ. v.d. Werff

U. H. Stelwagen


Was 4e dir. Zie vervolg

1918

FNZ jr.-verslag

6,119

P. H. Hoogland

U. H. Stelwagen1923

FNZ jr.-verslag

7,237


U. H. Stelwagen1945

FNZ jr.-verslag

3,808

IJ. D. v.d. Werff

S. Fopma1950

FNZ jr.-verslag

10,199

IJ. D. v.d. Werff

S. Fopma

b., k., mp., ca.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen


Kn 1891-08-14

1e adv voor dir.

1891-1893

Kn 1891-10-03

Kn 1893-09-26

Roordahuizum  ass.

A. De Boer

Bartlehiem

Geen ZS.

1893-1896

Kn 1893-11-22

Kn 1896-09-23

Oudebildtzijl

D. S. De Jong

Stiens

Geen ZS.

1896-1909

Kn 1896-10-09

Kn 1909-06-12

St.-Jacoba-Parochie

U Kooistra

Leeuwarden

Geen ZS. / Secr. FBvCZ.

1909-1935

Kn 1909-06-12

Kn 1935-04-13

Boornbergum

U. H. Stelwagen

Overleden 53 jr

Geen ZS.

1935-1951

Kn 1935-01-30

Kn 1951-11-09

Wijnjeterp

S. Fopma

Met pensioen

Geen ZS.

1951-1978

Kn. 1951-07-24

Kn 1978-07-05

Warns

D. Wiersma

Pensioen

RZS. 1944 /  '65 Fresia

1978-1980

 Kn. 1978-07-15

Sluiting 1980


 B. C. Bos

De Takomst ?

 RZS. 1944 / ‘75 De Takomst*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst