#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Stiens C.Z. Stiens 1887* - 1964

Prachtige Video CZ Stiens eind jaren 50

* De fabriek begon op 27 november 1887 te draaien een jaar nadat de eerste zuivelcoöperatie in Warga begon.

De akte van oprichting van Stiens was 29 september 1888

De Stienser fabriek was aanvankelijk een N.V. op coöperatieve basis.

Het beginkapitaal bedroeg 36.000 gulden verdeeld in aandelen van 200 gulden. De oprichtingsakte telde 45 namen.
  Drietal foto’s CZ. Stiens                                        Bron: www zoeken op ‘zuivelfabriek’’stiens’ / afbeeldingen

  1889 aanpassing Statuten met namen

 Gegevens Stiens C.Z. Stiens 1887 - 1964

volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1965 en 1984  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Stiens - 1/3

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6,288

Jouke Boelstra

D. S.de Jong

b. en k.

Eerste melk nov. 1889 bij NV.

1918

FNZ jr.-verslag

5,508

P. Wassenaar

D. S.de Jong


1917 najaar naar zuivere coöperatie

1923

FNZ jr.-verslag

5,044

P. Wassenaar

D. S.de Jong1945

FNZ jr.-verslag

3,268

P. K. Kalma

H. Van der Meer


1938-09-30 50 jr jubileum fabriek

1950

FNZ jr.-verslag

7,434

P. B. De Boer

H. Van der Meer

b., k., mp., w.

1963-10-01 75 jr. Jubileum fabriek
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1886-1900

Kn 1986-08-25

Niet gevonden

Was onderwijzer

A. K. Okkinga

Onbekend

Geen ZS.

1890-1896

Kn 1890-02-10

Niet gevonden

Warga ass.

S. J. de Jong

Oudebildtzijl

Geen ZS. /

1896-1927

Kn 1896-09-23

Kn 1938-09-27

Marrum ass.

D. S. de Jong #

Onbekend

Geen ZS. / Kn 1938

1927-1932

Kn 1927-02-05

Kn 1932-03-21

Wolvega ass.

J. De Boer

Akmarijp

RZS. 1922 /

1932

Kn 1938-09-30


ambt. FBvCZ

K. Sjollema  


Was tijdelijk ivm. fusiebesprekingen

1933-1964

kn 1958-04-05

Kn 1966-07-26

Onbekend

H. Van der Meer

Pensioen

RZS. 1928 / 25 jr dir  kn 1958-04-05

1963-10-15


Fusie met Marrum en Leeuwarden

1963-10-31


Bericht van sluiting
1932 Vroege poging van concentratiepoging Bartlehiem CZ. Marrum. CZ. Oudebiltzijl en CZ. Stiens mislukt

   1989-09-13 Statuten in St. Crt

 Knipsels-Stiens

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

*# D. S. De Jong was in 1893 ass. te Stiens - kn 1893, zat enkele malen bij drietal

Werd in 1893 dir. te Oudebildtzijl maar kwam in 1896 terug in Stiens als directeur

 Enkele gevonden knipsels over aanstellin en/of vertrek van directeurenGegevens

1886-08-18  1e Directeur onderwijzer A Okkinga

1890-02-10  2e Directeur S. J. De Jong ??? teWarns

1896-09-23  3e Directeur D. S. De Jong dir te Marrum

1896-08-31  vertrek 2e Directeur S. J. De Jong naar Hemelum

1890  vertrek 1e Directeur A Okkinge niet gevonden

1927-02-05 4e Directeur J. De Boer ass te Wolvega

1927  vertrek 3e Directeur D. S. De Jong niet gevonden

1932-03-21 4e Directeur J. De Boer werd dir te Akmarijp

1933 april 5e Directeur H. Vd. Meer uit ?? niet gevonden

1958-04-05 5e Directeur H. Vd. Meer 25 jr. dir. CZ.  Stiens

ZJB ‘65 nog dir/ / ‘67 Oud-dir Stiens

*  Sommige knipsels over directeuren ook bij knipsels