#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Oldeboorn C.Z. Oldeboorn 1899 - 1979

Zie ook pagina 5  over de partikuliere fabrieken


Uit Erf en Wereld blz. 101, 157, 160 en 297


101) Werd in 1888 een speculatieve zuivelfabriek van G. Dijkstra en Dorhout te Oldeboorn gesticht.

157) In de beslis­sende vergadering van coöpererende boeren te Akkrum traden de aanwezige directeuren van particuliere fabrieken te Akkrum en Oldeboorn in debat met de sprekers Tj. Kuperus, D. J. de jong en H. B. Hijlkema. Ofschoon de opponenten een coöperatie ‘niet nodig’ vonden, werd staande de vergadering de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “Utingeradeel” te Akkrum opgericht.

160) Ten spijt van de anti-coöperatieve gezindheid van een landeigenaar in de ge­meente Utingeradeel, die zijn pachters verbood de melk van hun bedrijven aan de zuivelfabriek te leveren, staken de boeren - met terzijdestelling van kerke­lijke en politieke verschillen -, de hoofden bijeen en richtten - in 1899 - de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek te Oldeboorn op.

297) Over oprichting 1e ‘boerenhulpverlening’ in Friesland

volgende pagina

 ▼Gegevens /  LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

  Oldeboorn Zuivelfabriek ca. 1912                                                                                                                    Bron Frieschfotoarchief 1926-03-09 25 jr. Jubileum CZ. Oldeboorn herdacht

 Op blz. 1b is een uitvoerig verslag uit de Leeuwarder Courant geplaatst

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 Knipsels Oldeboorn Gegevens CZ. Oldeboorn 1899 - 1979

Oldeboorn - 1/5 - coöp.

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

6.158.861

Th. P. Brouwer

H. Jongsma1918

FNZ jr.-verslag

5.000.838

Homme de Vries

E. Kuiper1923

FNZ jr.-verslag

6.029.698

K. R. de Wal

E. Kuiper1945

FNZ jr.-verslag

3.671.174

S. T. Dijkstra

E. Kuiper1950

FNZ jr.-verslag

8.196.879

S. T. Dijkstra

W. G. de Jong

b., k., mp. en w

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1900-1910

Kn 1900-09-15

Kn 1910-04-20

Akkrum

H. Jongsma

Scharnegoutum

Geen ZS. /

1910-1914

Kn 1910-06-03

Kn 1913-11-19

Blokzijl

J M Zwerver

Wommels

Geen ZS. / Kn 1914-02-26 afscheid

1913-1947

Kn-1913-12-13

Niets gevonden

Irnsum

E. Kuiper **

Pensioen ?

Geen ZS. / Kn 1939-03-17 dir 25 jr

1947-1955

Kn 1947-03-15

Kn 1955-01-06

Opmeer NH.

W. G. de Jong

Marum Gr.

RZS. 1938 /

1955-1970

Kn 1980-04-12

Kn 1980-04-12

Stomprtoren ass.

S. Valk

Leeuwarden

RZS. 1950 / 1970 techn dir. Frico

1970-1977

ZJB ‘73 en ‘77

ZJB ‘75 Gouda

M. Dienst ZJB. ‘67

L. Gorter

Gouda GMI

RZS. 1965 /bedr.dir Frico afd. Oldeb.


ZJB ‘75A. Talsma


Geen ZS. / onduidelijk
*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

 ** J. Blaam was kn 1915-04-20 waarnemend beheerder ! - Mobilisatie  ?