#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

De Coöperatieve vereniging ging door als Coöperatie-ve melkveehouders vereniging. Dus zonder eigen productiebedrijf. De levering van de melk was aan Frico zuivelfabrieken in de omgeving - De Takomst.


Na het ontstaan van Noord-Nederland - 1980 - ont-stond er ongenoegen onder een deel van deze melk-veehoudersvereniging De Torenmeter (Klaverblad ?) over de lage Melkprijs.

Een deel stapte uit en vormde een nieuwe coöperatie Klaver-Vier.

Lees meer hierover op volgende pagina

Oldeboorn C.Z. Oldeboorn 1899 - 1979

volgende pagina voorgaande pagina naar pagina-01 Oldeboorn C

 Voorjaar 2019 (deel ? ) Voormalige zuivelfabriek                                                                                              foto’s Hendrik S de Vries

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

 LC-serie TOEN en NU 1982 CZ. Oldeboorn “De Torenmeter”

  GSV-adres:  Oldeboorn- Tjerkebuorren 12                  Locatie foto    (juli 2016)

 Oldeboorn voormalige directeurswoning zuivelfabriek                                                                                              foto’s Hendrik S de Vries

Oldeboorn - 4/5 - coöp.