#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Oldeboorn C.Z. Oldeboorn 1899 - 1979

volgende pagina voorgaande pagina naar pagina-01 Oldeboorn C

Oldeboorn C.Z. Oldeboorn 1954                                                                                                      Bron: Fotobureau Dikken en Hulsinge

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

 Vervolg knipsels Oldeboorn

Oldeboorn - 2/5 - coöp.