#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Oldeboorn (P) Dijkstra & Dorhout  1888 - 189? / Pauw Dijkstra 1899-1925.

voorgaande pagina naar pagina-01 Oldeboorn C volgende pagina

Onderstaande is  mogelijk de verkoop  (d.w.z. voor de tweede maal) van het voormalige zuivelfabriekje van  Dorhout!

Oldeboorn  heeft meerder particuliere eigenaren met, naar ik vermoed twee, maar mogelijk, drie zuivelfabrieken*, gehad:

   Fabriek van Dorhout en Dijkstra (1888 - 1902) **

   Fabriek van de heren K & S Dorhout (18?/ -

   Fabriek van de gebroeders Dijkstra  (18?? - 1899)

   Fabriek van Vennootschap onder Firma Pauw en Dijkstra

      bestaande uit de heeren Johannes Pauw, Harman Pauw en

      Gerben Klazes Dijkstra (1899 - 1925)

*   Zie de advertentie’s uit 1902 en 1909 van de verkoop van twee - voormalige -

      zuivelfabriek!

** Zie ook opmerking in Erf en Wereld over de zuivelfabriek van

      Dorhout en Dijkstra die in 1888 werd gesticht

Welke zuivelfabriek in Oldeboorn dit is is niet duidelijk!

Oldeboorn (P) K & S Dorhout  189? - 1902 Oldeboorn (P) Pauw & Dijkstra  - later bekend als De Pauw 1899 - 1924

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

  (Part.) ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Oldeboorn - part. - 1/2