#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Oldeboorn Te Torenmeter / Klaver Vier* 1980 - 19xx  ‘Melkveehoudersvereniging

Melkveehoudersvereniging

De Torenmeter en Klaver Vier zijn geen namen van productiebedrijven, maar namen van melkveehouders-verenigingen, die melk leveren aan Noord-Nederland

- zie verder de tekst. (Niet uitgewerkt!)

volgende pagina voorgaande pagina naar pagina-01 Oldeboorn C

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina

Oldeboorn - 5/5 - coöp.