#11d/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Warns C.Z. Warns en Omstreken - 1899 - 1964            

Voormalige zuivelfabriek Warns 1993                                                           Bron: http://drimble.nl/cultuur/warns/84467.html

 Fusiegeruchten en fusie met De Goede Verwachting Workum

  Zie ook bij De Goede Verwachting Workum

Zie ook  MAP Concentraties Friesland

Zie ook  MAP De Veemarkt LC 1950-1985

 Warns verkoop

Voormalige zuivelfabriek Warns 1993                                                           Bron: http://drimble.nl/cultuur/warns/84468.html

Voormalige stoommachine uit de zuivelfabriek van Warns nu in het Fries Landbouwmuseum Eernewoude                        Bron:  www

Nasleep - (zie ook ‘De Veemarkt’ 1965-05-29) - verder niets over gevonden

Bestemming, was na de onderhandse (?) verkoop in 1964, wisselend.

Vanaf 1989  is het in bezit van fam. v. Dijk als jachthaven / restaurant

  twee maal Google Street view opname voormalige zuivelfabriek, nov. 2010  

Bestemming /eigenaar diverse.....niet uitgezocht

 Knipsels-2


voorgaande pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

voorgaande pagina

 LC Bestemming na verkoop 1965

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Warns        

 GSV adres:   Boppelans 7 Warns     (nov. 2010 iets naar rechts !)

Warns - 2/2

 Warns voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries