#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Warns C.Z. Warns en Omstreken - 1899 - 1964            

Zie ook in  MAP De Veemarkt LC 1950-1985      en/of    MAP Concentraties Friesland   

    Warns zuivelfabriek Warns en Omstreken ca 1927                                                                                        Bron Boekje 75 jr. Goede Verwachting

 gegevens CZ. Warns   1899 - 1964

 1939-12-21 40 Jarig jubileum zuivelfabriek ‘Warns en Omstreken

 1949-12-21 50 Jarig jubileum zuivelfabriek ‘Warns en Omstreken

 Friese Koerier 1949-10-07

 1941-03-06 Directeur Blaam 25 jaar in functie

  Directeur Wiersma wordt dir. Op de CZ. Marrum

 Nieuwe dir. wordt M. Beetstra, was ass. op de DGV. te Workum

 Nieuwe dir. D. Wiersma, was tijdelijk na ontslag Blaam

 dir. D. Wiersma, kwam ik vaker tegen bij laatste drietal

 Knipsels CZ. Warns

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

  ▼Gegevens / LC- NU 1965>  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Warns - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

4,456

A. A. Bajema

H. Bousema


Begon 1899 met 40 leden 757 koeien

1918

FNZ jr.-verslag

4,248

A. A. Bajema

J. Blaam1923

FNZ jr.-verslag

4,946

A. A. Bajema

J. Blaam


1939-12-21  40 Jr. Jubileum / historie

1945

FNZ jr.-verslag

3,52

D. De Roos

D. Wiersma


1941-03-05 25 jr dir. J. Blaam

1950

FNZ jr.-verslag

5,638

A. Bajema

D. Wiersma

Boter em kaas

1949-12-21 50 Jr. Jubileum
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur *

Plaats er na

Opmerkingen

1900-1916


Kn 1915-12-04

onbekend

H. Bousema

Achlum

Geen ZS. Trouwen mrt 1900

1916-1946

Kn 1916-01-08

Internering

Oldeboorn

J. Blaam

15 mnd straf

Geen ZS. Ontslagen ivm WOII gedrag

1946-1951

Kn 1946-01-30

Kn 1951-07-27

onbekend

D. Wiersma

Marrum

RZS. 1944  vanaf bevrijding

1951-1953

Kn 1951-09-04

Kn 1954-02-20

ass in Workum

M. Beetstra

Olterterp dir.

RZS. 1949

1954 -1955

Kn 1954-03-20

Kn 1956-05-06

ass in Oosterwolde

D. Hoitinga

Heeg

RZS. 1948

1957-1965

Kn 1956-06-07

Tot sluiting †

De Wiersse Gld.

F. Kooistra

Workum-C

RZS. 1948  werd in ‘65 melkontvangst    1964-04-22   Fusie met DGV. Workum  mei 1964

* knipsels directeuren nog niet geplaatst