#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

 Tijnje C.Z. De Volharding-II 1916 - 1971        

 Gegevens CZ. Tijnje  De Volharding-II 1916-1971

  Fuseert in 1969 met De Takomst

 Tijnje zuivelfabriek De Volharding-II ca.1938                                                                                                                                          Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

Uit Erf en Wereld blz. 210

In de oorlogsjaren (WO-I) hadden de boeren van Tijnje hun uittreden uit de coöp. Zuivelfabriek “Volharding” te Terwispel doorgedreven en vervolgens de vereniging Coöp. Zuivelfabriek “Volharding II” te Tijnje opgericht

 1946-05-22 30 Jr.-Jubileum CZ. Tijnje

 1941-02-07 Tijnje CZ. ‘Volharding-II’ 25 Jr-Jubileum

 Knipsels CZ. Tijnje

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

  ▼Gegevens /  LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Tijnje - 1/2

    Fusie met     De Takomst (Wolvega)

Gesprekken met ‘Wolvega’1969-11-21

1963-04-12 Samenwerking  met Terwispel en Langezwaag ?

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1916 febr.

KnipselR. A. Bouma


Eerder melklevering aan  Terwispel

1918

FNZ jr.-verslag

3,307

M. V.d. Berg

R. A. Bouma


* vanaf 1 sept. 1915

1923

FNZ jr.-verslag

4,650

M. V.d. Berg

R. A. Bouma


1941 25 jr-jubileum met hist. gegevens

1945

FNZ jr.-verslag

4,638

S. Bootsma

R. Stel


1946 30 jr-jubileum met hist. feest

1950

FNZ jr.-verslag

8,559

Joh. Sijtsma

R. Stel

b, k, mp

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

OpmerkingenUit 25 jr. 1e melk 7 febr. 1916

1915-1925

*S 1 sept 1915

Kn 1925-05-28

Wanneperveen

R. A. Bouma

Bartlehiem

Geen ZS / vertrek is benoem. Bartlehiem

1925-1934

juli 1925

tot juli 1934

Tijnje paar jaar ass

S. Douna

Oosterzee

Geen ZS.

1934-1944

Kn 1934-05-16

*S ca. 10 jr.

Oudega-Sm.

S. Wiersma

Jubbega

RZS.1921

1944-1966

*S ca 1944

*S 1966-03-15

ass. 1935-ca.1944

R. Stel

1966 pensioen

RZS.1931 / ass in Tijnje kn 1935-04-05

1966-1971

Kn 1966-11-30

Sluiting 1971

Weidum ass.

H. vd. Ploeg

De Takomst

RZS.1956 / Werd bedrijfsdirecteur DT* knipsels directeuren nog niet geplaatst