#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

Terwispel (Gorredijk) C.Z. De volharding 1897 - 1973

  Zie ook   100 jaar zuivelindustrie in Oosterwolde”  blz.140

 Ook bij: 1963 fusie tot Gorredijk en Omstreken / 1967 fusie tot Mei-inoar-ien’ / 1967 fusie met .ZOH  /  1972 knipsel Sluiting ...

  Ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

 Gegevens CZ. Terwispel  De Volharding 1898-1973

Zie knipsel 1963 fusie tot Gorredijk en Omstreken / 1967 knipsel fusie tot Mei-inoar-ien’ / 1970 knipsel fusie met ZOH  /  knipsel 1972 Sluiting ...

 Knipsels CZ. Terwispel

 1937-04-21  De volharding  overzicht over 40 jr

Uit Erf en Wereld blz. 210

In de oorlogsjaren (WO-I) hadden de boeren van Tijnje hun uittreden uit de coöp. Zuivelfabriek “Volharding” te Terwispel doorgedreven en vervolgens de vereniging Coöp. Zuivelfabriek “Volharding II” te Tijnje opgericht. - Bekijk daarom ook Tijnje

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Terwispel - 1/4

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Jubilea ed.

1909

FNZ jr.-verslag

7,805

L. Harmsma

L. K. Vd. Sluis


1937-04-21 40 jr.

1918

FNZ jr.-verslag

5,175

L. Harmsma

A. L. v. Dijk


1947-08-22 50 jr.

1923

FNZ jr.-verslag

6,586

P. IJ. Veenland

J. J. Visser


1938-09-30 25 jr. dir. Visser  jubileum

1945

FNZ jr.-verslag

5,518

Tj. Nijboer

J. J. Visser


1953-09-26  40 jr dir. Visser  jubileum

1950

FNZ jr.-verslag

10,455

Tj. Nijboer

J. J. Visser

b., k,. mp., ca, w

1954-05-18  Afscheid dir. J. J. Visser1983-03-19 terugblik LC. serie

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur *

Plaats er na

Opmerkingen
1897-1900

Nov 1898

Mei  1900

Scherpenzeel

K. J. Terpstra

Roordahuizum

Geen ZS. - Geg. jubilea knipsels

1999-1917

Kn-1900-03-24

Kn 1917-08-07

Oudebildtzijl

L. K. Vd Sluis

Langweer

Geen ZS.

1917-1921

Kn 1917-08-31

Kn 1921-04-23*

Munnekeburen

A. L. Van Dijk

Sijbrandaburen

RZS. 1913

1921-1953

Kn 1921-08-17

Kn 1953-10-02

Boornbergum

J. J. Visser

Pensioen 1953

RZS 1912 / 1958-12-30 overl. - 69 jr

1954-1973

Kn 1954-02-27

Sluiting in 1973

Midden Beemster

H. Dekens

Techn-dir. ZOH

RZS 1948 /ZOH via meerdere fusies* Knipsels directeuren nog niet geplaatst