#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

  1891 Statuten NV. met namen

Oosterzee (NV) Lemsterland 1891 -1903 CZ. Lemsterland 1903 - 1953 / Novac 1953-1982  / N.N. 1982 - 1993

Oosterzee - 1/6

  Knipsels als tekst in MAP Concentraties Coöp. Friesland

  1903 Statuten Coöp. met namen

 1953 CZ. Oosterzee gaat op in NOVAC

 1978 Gedenkboekje 25 jr. Novac

 Gegevens Zuivelfabriek lemsterland te Oosterzee 1891 - 1993

 1902  Gedenkboek 100 jaar Oosterzee

  1982 Noord-Nederland

   ook in  MAP Noord-Nederland

volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-1994 > woningbouw  / GSV-adres  /  Foto’s via www  /    lijst-NU en GSV

  Zuivelfabriek Oosterzee ca. 1912                            Bron: www. Frieschfotoarchief nr 6762 (2008)

  Zuivelfabriek Oosterzee ca. 1920                                                                                                                  Bron: Boek Erf en Wereld - 1959

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

5.941.339

M. M.Visser

J. Eriks1918

FNZ jr.-verslag

6.022.093

A. U. de Jong

J. Eriks1923

FNZ jr.-verslag

6.162.638

A. U. de Jong

J. Eriks1945

FNZ jr.-verslag

6.530.266

P. G. Heida

S. M. Douna


1953 onderdeel van  NOVAC

1950

FNZ jr.-verslag

11.103.300

J. de Jong

S. M. Douna

b., k., mp. en w.

1953-07-18 50 Jr. jubileum
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

Part. NV.


Zie boekje 100 Jr. Blz 6 en7

1891-189?

Kn 1891-07-27

Onbekend

Niet leesbaar

J. Huisman

Onbekend

14 april 1892 eerste melk

Coöperatie1903-1934

Boekje 100 jr

Boekje 100 jr

Van part. fabriek

J. Eriks

Onbekend

Geen ZS.

1934-1961

Kn 1934-04-13

Kn 1961-09-20

Tijnje

S. M. Douna

Pensioen

Geen ZS / 1959-25 jr.  / 1961 afscheid

1961-1984

Kn 1961-04-28

Kn 1984-02-08

Blokzijl

H. Westerbrink

Pensioen

 RZS. 1946   Hoofd. Dir. Novac >

1961-1974

Boekje 100 jr

Boekje 100 jr

Oosterzee ass.

K. Visser

Onbekend

RZS. 1953 / Bedrijfsdir. Oosterzee

1974-1987

Boekje 100 jr

Kn 1987-17-02

Sinds 1961 ass.

E. de Jonge

Onbekend

????   1974 bedrijfsdir.

1987-1989

Boekje 100 jr

Boekje 100 jr

Boekje 100 jr

J. Veerman

Onbekend

In ‘82 Noord-Nederland G.A.

1989-1993

Boekje 100 jr

Sluiting

Tuk ? Ass.

G. A. Ploegh

St. Nicolaasga

RZS. 1971 / Bedrijfsdir.2001 gedenkboekje 100 jr Oosterzee
Uit 100 jaar Zuivelindustrie in Oosterzee * - 1992:

Na verkoop in 1894 wisselde de eigenaren elkaar snel op; J. Harmens Sneek, 1895 W. Harmens Harlingen en D. Harmens Parijs, 1898 J.Harmens Haarlem en P. Van Lent Den Haag........

Op 5 februarie 1903 besloten 38 boeren tot oprichting van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Lemsterland te Oosterzee........

* zie boven aan voor ophalen

  Zie ook Gedenkboek 100 jaar Oosterzee 1892 - 1992 - G.A. Ploegh

 Oosterzee (P) Lemsterland 1894 -1903

 Oosterzee CZ. Lemsterland 1903 - 1993

Uit Erf en Wereld

Blz. 182 De volgende plannen op coöperatief terrein werden in 1903 verwezenlijkt. De coöpererende boeren van Oosterzee namen in 1894 de particuliere zuivelfabriek «Lemsterland» van de firma Harmens en tegelijk het handkrachtzuivelfab­riekje «De Eenvoud» te Echten voor een totaalbedrag van f 21.282,10 over.


 1953-07-18 50 Jr. Jubileum Zuivelfabriek Lemsterland te Oosterzee

 Knipsel Zuivelfabriek Lemsterland

 1e blz. Nieuwe Statuten CZ. Lemsterland  12 mrt. 1928

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina


*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst