#Fr.a/2020-10-02

voorgaande

versie-7.0

friesland

#Donkerbroek - 1/2

Donkerbroek Part. 1898 - 1902 / C.Z. Het Klaverblad 1902 - 1990

volgende pagina

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

  1902-11-01 1e Statuten CZ. Het Klaverblad Donkerbroek

 Gegevens zuivelf. Donkerbroek gegevens 1892 - 1902 / CZ. Het klaverblad 1902 - 1990

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

3.924.731

J. I. Heida

M. Hartman1918

FNZ jr.-verslag

3.578.058

Tj. Hoekstra

G. de Jong1923

FNZ jr.-verslag

4.320.070

Js. Russchen

H. Schaap1945

FNZ jr.-verslag

3.900.304

O. Mulder

P. K. Meinesz1950

FNZ jr.-verslag

10.155.821

J. F. Heida

P. K. Meinesz

b., k. en mp.

 1952 Opening nieuwe zuivelfabriek
ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen

1898-1902

Kn 1898-07-06

Kn 1913-01-18

Bergum

M. Hartman

Twijzel

Geen ZS. / Dir. van 1e Boeren NV
1902-1913

Kn 1898-07-06

Kn 1913-01-18

Bergum

M. Hartman

Twijzel

Geen ZS. / en  van 2e Coöp. Z.F.

1913-1921

Kn 1913-01-18

Kn 1921-05-10

Onbekend

G. de Jong

Onbekend

Geen ZS.

1921-1925

Kn 1921-05-10

Kn 1925-12-01

Wirdum

H. Schaap

Leeuwarden MI

RZS 1919

1926-1940

Kn 1926-01-02

Kn 1940-08-02

De Croese Gld.

K. Dantuma

geschorst

RZS 1913 / reden schorsing niet gev.

1940-1961

Kn 1940-08-21

Kn 1961-06-08

Donkerbroek ass.

P. K. Meinesz

????

Vertrek ivm problemen met personeel

1961-1977

Kn 1961-07-22

Niets gevonden

Makkinga

G. Oosterhof

????

RZS 1948’ / 1980 Frico bedrijf

1985-1990

Kn 1985-05-10

??

??

G Schepers

????

Geen ZS. / De naam uit kn 1985
 Fabriek werd eind 1982 deelgenoot van Noord-Nederland

  1967 fusie Boornbergum, Donkerbroek,*  Olterterp en Terwispel.

* Donkerbroek haakte af

Zie ook bij fusienaam ‘mei-inoar-ien’

* Donkerbroek haakte uiteindelijk af....

 Mei 1985 - zie verder bij Noord-Nederland

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 Knipsels Zuivelfabriek Donkerbroek


 Donkerbroek nu Coöperatie

 1952-06-12 Officiële opening van nieuwe zuivelfabriek Donkerbroek

*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst