#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Groningen Melkinrichting Domo >> 1966- 2008

#Groningen-1/3 - Melkinrichting Scandinaviëweg

OPENING 28 NOVEMBER 1966


Nieuwsblad vh Noorden 1966-11-28


Prins Claus opende in Groningen nieuwe fabriek Domo-Bedum


(Van een onzer verslaggevers)

Prins Claus heeft vanmiddag om drie uur de nieuwe fabriek van DOMO-Bedum in het industriecomplex Eemshaven te Groningen officieel in gebruik gesteld door een symbolische druk op de knop.


Op de hieraan voorafgaande openingsbijeenkomst in de kantine van het bedrijf was de voorzitter van de DOMO G.A., de heer A. Dekker, de enige spreker voor een gehoor van honderden genodigden onder wie de commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, mr. K. H. Gaarlandt, de commissaris der Koningin in de provincie Groningen, mr. C. L. W. Fock, burgemeester J. J. A. Berger en wethouder P. G. van Delden van Groningen en enkele gedeputeerden.


„De belangrijkste motieven”, aldus de heer Dekker, „die hebben geleid tot de bouw van dit bedrijf, zijn het standpunt dat stad Groningen en omgeving recht hebben op een ultramoderne melkinrichting en de behoefte om over een moderne verpakkingsafdeling te beschikken. Voorts om de kleine bedrijven de gelegenheid te bieden om de speciaal-produkten en de in papier verpakte produkten af te nemen aan een centrale toporganisatie, zodat investeringen plaatselijk kunnen voorkomen”.


De heer Dekker dankte B. en W. van Groningen voor de goede samenwerking.


„Het wil mij voorkomen,” aldus de heer Dekker, „dat dit nieuwe bedrijf past in het systeem dat zo lange jaren door stad en Ommeland in toepassing is gebracht en bevorderd. Melk geproduceerd in de Ommelanden en dan in de Ommelanden in ruim bestek, gaat naar de stad (het centrum van de voorzieningen), wordt in dit bedrijf verwerkt tot consumptiemelk en consumptiemelk-produkten, in de eerste plaats voor de bewoners van de stad”.


Vervolgens gaf de heer Dekker een uiteenzetting van de geschiedenis van de DOMO, die vooral gegroeid is door de overneming van de melkfabriek Beilen (1948) en de samen met Bedum in '63 opgerichte Coöperatie Bedum G.A.


Het personeelsgeschenk hangt nu al weer 25 jaar in de hal.

Op de foto is Prins Claus in gesprek met bedrijfsdirecteur H. Nijhof.

  Domo-Bedum 1963-1982

  Noord-Nederlan d 1982-1990

  MAP Domo-Bedum

  MAP Noord-Nederland

  FFD 1990-1997

  FCDF 1997-2007

  RFC 2007-heden

 MAP FFD / FDF

  MAP  FCDF

    MAP R-FC

 Pagina

 MAP

  Mappen verschijnen in nieuw venster  - zijn © versie’s

 1991

Domo fabrieken in de Stad Groningen


De 1e ‘Domo-fabrieken’ kwamen door overname van bestaande bedrijven:

1953 Slijters Coöperatie De Eendracht Boterdiep 49-53 (sluit 1965)

1955 Lijempf fabriek Eendrachtskade ZZ 14  (Sluit in 1966)

1955 Lijempf (De Nijverheid) Julsinghastr. 2 (sluit in 1955)

1961 Nw. Gron. Melkinrichting Singelweg P. Hofman (sluit in 1961)


Gingen in ‘65/’66 op in het nieuwe bedrijf aan de Scandinaviëweg.

Sommige werden mogelijk nog kort gebruikt as uitgiftedepo?

naar 1e pagina stad Groningen Intro Next (right) voorgaande pagina

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right) voorgaande pagina

Van Bolhuis bood die avond een klok van 1,30 meter in het vierkant aan. Een lid van  het DOMO-bestuur onthulde het personeelsgeschenk.   De klok hangt nu al weer 25 jaar in de entree van het bedrijf.


Het stelt de provincie Drenthe voor met in het middelpunt het wapen van Beilen boven dat  van de stad Groningen. Van Bolhuis 25 jaar geleden: "Hierin hebben wij getracht uit te beelden hoe Drenthe zich met Groningen heeft verbonden."


"Vonden de medewerkers van toen de verhuizing naar de nieuwe melkinrichting een vooruitgang", vroegen wij aan Van Bolhuis. Vooral de kantine en de kleedgelegenheid gingen er in de nieuwe behuizing op vooruit.  "Ach", is zijn antwoord, "de koffie op de Eendrachtskade smaakte ook goed.

 

 In het begin vonden de mensen de tafels en stoelen in de kantine zelfs te deftig. Op de Eendrachtskade waren we gewend aan houten stoelen en banken." Ook het 25-jarig jublileum ging niet onopgemerkt voorbij. Een kleine 400 medewerkers met hun partners bouwden 2 november een feest in het Postiljonmotel in Haren. Onder begeleiding van de swingende Coconut-band, Benny Nijman en presentatrice Paula Patricio genoten de aanwezigen van dit fantastische zilveren verjaardagsfeest.

                                           ? 2 november 1991

Groninger bedrijf draait 25 jaar


  Het was zaterdag 2 november 1991  feest bij Frico Melkprodukten in Groningen. Met een bruisende en gezellige feestavond werd gevierd dat vijfentwintigjaar geleden de melkinrichting van de Eendrachtskade naar de Scandinaviëweg verhuisde. In de middag van 28 november 1966 gaf Prins Claus het officiële sein voor de start van het produktieproces. Prins Claus stelde 25 jaar geleden het produktieproces in werking.


  Het nieuwe consumptiemelkbedrijf was voor die tijd groots opgezet en ultra-modern. Omdat stilstand achteruitgang betekent, zijn in de loop der jaren onder andere de melkontvangst, de koelcel, de produktafgifte en de kantoren sterk veranderd. De moderne tijd heeft ook zijn intrede in het produktieproces gedaan, de produktielijnen zijn nu computergestuurd.


  Om de concurrentiepositie te versterken, zijn er tevens plannen om het toch vrij traditionele produktieproces te verbeteren door middel van modernere technieken. "Ons consumptiemelkbedrijf levert aan de noordelijke regio een kwalitatief hoogstaand dagvers zuivelpakket", zegt de heer G.A.H. Kasbergen, sinds mei 1991 commercieel directeur van Frico Melkprodukten. "In de toekomst worden in deze melkinrichting uitsluitend dagvers produkten in bulk geproduceerd.

 Na de uitvoering van de investeringen -Positiebepalingen nieuwe stijl- zullen we in staat zijn dat pakket uit te breiden tegen lagere kosten."


  Niet te vergelijken

 "Voor het bereiden van de diverse papsoorten, yoghurt, enz. worden vier  papketels van 5000, acht van 3000 en vier van 1000 liter opgesteld", stond in het personeelsblad van januari 1966.

 "Je kunt het bedrijf van 25 jaar geleden niet  meer vergelijken met nu. De papketels van 1000 liter staan er al lang niet meer", zegt de huidige voorzitter van de personeels­vereniging (PV), de heer H. Hollander (57). De melkinrichting aan de Scandinaviëweg verving destijds een aantal lokaties elders in de stad. Voor de officiële opening had de PV­-voorzitter, de heer K. van Bolhuis (79), bedrijfsdirecteur H. Nijhof gevraagd er ook voor de medewerkers een feest van te maken. Het resultaat was, dat er 's avonds een feestelijke bijeenkomst in de kantine werd georganiseerd. Van Bolhuis herinnert zich alles nog uitstekend: "Gewoonlijk fietste ik altijd naar mijn werk. Maar voor deze speciale, en voor mij als PV-voorzitter drukke, dag had ik een auto gehuurd. Daar was nooit met de bedrijfsdirectie over gesproken, in die dagen regelde je dat gewoon zelf."


  Feesten

  En het werd 25 jaar geleden feest!

Alle medewerkers -weliswaar zonder hun partners- werden 's avonds uitgenodigd voor een soort receptie. Bij de ingang van de kantine kregen zij van boekhouder Venema een envelop met inhoud.