#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Groningen ‘stad’- keuzelijst / introductie

Fabrieksnaam

Straatnaam

Eigenaar / directeur

26

30

32

35

41

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

77Ommelanden

Frieschestraatw

F. de Boer

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x*

x

x

x

x

x

x

x

* 1/4 dl DOMO

De Nijverheid

Jelsinghastraat 2-4-6

Steenhuis en Beisterveld

x

x

x


x

x

x

x*

x

* filiaal van Lijempf

Papkokerij Volharding

A Weg 25

D. H. Langhout en zn. >


x

x

x*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Dijkstra &Venema /‘51 Buiter

Nw. Gron. Melkinr.

Singelweg 39-41

P. Hofman/


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x*

x* DOMO / ’53 &Wassenaar

Lijempf

Eendrachtkade Z.Z. 14

R. Wijbenga / Weenderx


x

x

x

x

x

x

x*

x

x

x

x* DOMO.

De Eendracht

Boterdiep 49-53

P. Werkhoven / Dreesmanx

x

x

x

x

x

x*

x

x

x

x

x

x* DOMO

Lijempf

Zuiderdiep 34

R. Wijbinga
xBoterfabriek

Oosterhoogebrug A181

Gebr. B. en A. Huisman
x

x

Alleen b.

Damsterdiep

Oosterhoogebrug A124b

G. Herkema

x


DOMO-Bedum

Scandinaviëweg 12

H. Nijhof
x

x

Nw melkinricht. Van DOMO...

Aantekening

1891-09-12 Carolieweg melkinrichting Evenhuis / 1902-05-18 had MI. Vredewold-I er een winkel!

1904-06-07 en 07-03 Zuivelfabriek Emmasingel 20 zoekt venter voor venten karnemelk

1923-05-08 Marnixstraat-50 / 2e knipsel 1926-04-16 / zie daarna Vredewold-II

1933-01-02 Ged. Boterdiep 71 filiaal van CZ. Akkrum

Stad Groningen zuivelfabrieken / melkinrichtingen

  Zuivelfabrieken / melkinrichtingen (stad) Groningen in Zuiveljaarboeken 1926 t/m 1977

  Verzamellijst zuivelfabeieken / melkinrichtingen (stad) Groningen div. Bronnen o.a. knipsels  18xx t/m 2008   Straat  (Stad)

Naam vereniging / eigenaar

c/p

Zjb.

Prod.

B. De wit

Eigen

  A-Weg- 25

De Volharding Melkinrichting Eig. Venema  / ‘51 G. Buiter

p

‘30-’77

cm.

1907-1923

1930-1980?

  Boterdiep 49-53

De Eendracht Coöp. /‘47 Slijters-Coöp./1952 >

p

‘32-’51


??    -??

1933-1952

  Boterdiep 49-53

In 1952 overgenomen door DOMO / sluit ivm. nw. melkinr. in 1966

c

‘53-’65


?-1952 ?

1952-1966

  Eendrachtskade- ZZ14

NV. LIJEMPF  Melkinrichting  / in 1955 overgenomen door DOMO sluit in 1966

p

‘32-’65


??    -1956

1929-1966

  Friesche Straatweg

Welgelegen” Eigenaar E. Sijbolts Stoomzuivelfabriek zie begin bij Hoogkerk

p
1912 -191?

  Friesche Straatweg

Overname door coöp. “Stad en Lande” / in 1923 samen met Noorderhaven failliet

c
191?-1923

  Friesche Straatweg 219 >

Overname door nw. coöp.  “De Ommelanden” F. de Boer / 1953 lange staking

c

‘26-’77

b.k.gm., cm

1924-1995


  Van Julsinghastr. 2

De Nijverheid - Steenh. /1950 Lijempf  filiaal / 1955 overname DOMO en sluiting

p

‘26-’55

b. k. cm.

??   -1950


  Kraneweg 8

Gron. Melkinr. Vredewold-I” Eig. J. F. van Moorsel /ca. 1919 Stad en Lande

p1898-??

1898-1919?

  Lage der A 17

  “De Boterbloem”. Nog onduidelijk!  Geplaatst bij v Hoorn en Vredewold

p
1899-1902 ?

  Lage der A 183

 “Melkinr. “Vredewold-I” Firma Eppens & v. Moorsel filiaal van Vredewold Leek

p
1895-1898

  Marwixstraat 50

Groninger Melkinrichting” in 1926 naar Noorderhaven als Vredewold-(III)

p
1923-1926

  Noorderhaven

Stad en Lande (‘11 filiaal Fr. Str.w / ca. 1919 overname Vredewold-II) ‘23 failliet.

c1907-1923

1907-1923

  Noorderhaven

Vredewold-IV kortdurende herstart in pand failliete Stad en Lande

p
1926-1927

  Oude Kijk. In ‘t Jatstr. 73

De Groninger Melkinrichting” eigenaar  D. Renken (in 1929 50 jr)

p


koem.

?-?

1889-

  Scandinaviëweg 12

Melkpr. Domo-Bedum / NN / FF. /sluiting in 2008

c

‘67-’77

cm. mp.

1966-2008

1966-2008

  Singelweg 39-41

Nieuwe Groninger Melkinrichting” P. Hofman /1961 naar DOMO

p

‘30-’61

cm.

??    -??


  Tuinbouwdwarsstraat

Filiaal CZ. Roden (Dr.) - was geen fabriek /gaat in 1965 naar Domo

c1934-1965

1955-1965

  Zuiderdiep 34

Winkel en Melkinr. NV. LIJEMPF / 1955 naar DOMO

p

‘35

cm  Zuiderdiep 68

D. van Hoorn (gebr. ? )  eindjaar - 1912 - is niet duidelijk!

p


?

?-?

1893-1912

  Zuider-Kerkhof -10

Eerste onderkomen Melkinrichting Stad en Lande

c
1907-1909


 Versie 2018-02-12 1893  Zuiderdiep-68  Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting Gebr van Hoorn

 1879 Oude Kijk-in-’t-Jatstraat K161 Groninger Melkinrichting

Adres Oude Kijk in ‘t Jatstraat D. v Hoven? / Of Renken

 1895  Lage Der A 183 Filiaal Vredewold-Ia  van (Eppens) Leek (nog geen Fabriek)

1898 Bouw Groninger Melkinrichting Vredewold Kraneweg

1895 Opening filiaal Melkinrichting Vredewold (Leek) Lage der A 183

Twee oud venters / werknemers van Melkinrichting Vredewold - toen nog aan de A-weg - zijn voor zich zelf begonnen, wel in een ander pand nl. A-weg 17 Stond 1901-01-16 te koop ??????

 1899 Lage der A 17 Melkinrichting ‘De Boterbloem’

1900 Depot “De Boterbloem” Schuitendiep / hoek Nieuweweg

1901 Verkoop gebouw “De Boterbloem” Lage Der A 17

 1903/’04 Poging voor centrale Coöp. Melkinrichting in ‘Stad’ - werd in 1907 Stad en Lande.

 1904 Emmasingel 20 -- onduidelijk! Midden 1904  div advertenties voor personeel

 1901 Van Julsinghastr. Hoek Meeuwerderweg  De Nijverheid

 1907 Eerste zuivelfabriek Stad en Lande Nieuwe Kerkhof

          Eerste directeur IJ. van Asperen

 1912 Frieschestraatweg Welgelegen (zat al in Hoogkerk)

1914 Stoomzuivelfabriek Welgelegen Friesche Straatweg (Hoogkerk) gekocht door Stad en Lande (Stad Groningen)

1920-11-26 Zuivelfabriek en Melkinrichting “de Nijverheid” verkocht

1920-11-09 Iets over overname “Vredewold” door “Stad en Lande”

 1923 Marwixstraat 50  

1923-05-08 Melding over een op te richten Melkinrichting!

1923-04-25 1e Knipsel over Rechtzaak Groninger Melkinrichting van K.

 1924 Friesche Straatweg De Ommelanden

MAP Melkinrichting Stad en Lande 1907-1924 - zoeken op ‘Ommelanden’

Zie ook- MAP Melkinrichting Stad en Lande 1907-1924

Melkinrichting Marwixstraat 50 gebruikt naam “Vredewold”  - eerste melding 1924-12-15

Melkinrichting Vredewold Noorderhaven 57 gebruikt naam “Vredewold”  - eerste melding 1924-12-15

1907  Zuider-Kerstraat 1e lokatie Melkinrichting Stad en Lande 1907-1909

1909 Noorderhaven  2e lokatie Melkinrichting Stad en Lande 1909-1923


1998 Kraneweg-8 Melkinrichting Vredewold-Ib 1899-1919

De Groninger Melkinrichting bestaat 50 jaar

1923  Tuinbouwdwarsstraat 118 / 118a  Melkinrichting M. De Vries  1927                Filiaal CZ. Roden Zuivelwinkel in Tuinbouwdwarsstraat 25

Bornioplein 8 CZ. Akkrum  kreeg in mei 1932 een vertegenwoordiger in de Stad

Ged. Boterdiep 71 knipsel 2 januarie 1933 over een eigen ‘Melkinrichting’ ???

 1932 Boterdiep 71  Melkinrichting Utak

 1924 Singelweg Nieuwe Groninger Melkinrichting Eig. P. Hofman (overl 1954) 1924 - 1961 / Domo

 1932 Eendrachtskade NV. Leijmpf

Is eerder begonnen ca. 1924

 1932 Boterdiep 51 Melkinrichting De Eendracht

 1934 A-Weg Melkinrichting “De Volharding” D. Lankhout en Z.


Onduidelijk!

Next (right)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right)