#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Den Ham / #Fransum - plaatsjes bij Aduard #

Den Ham #  NV. Zuivelfabriek en Melkinrichting Den Ham  1888 - 1915

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

  Mogelijk gaat het hier om de zuivelfabriek van Aduard

Bron: http://www.archieven.nl/nl/......zoeken op 2053


NV Zuivelfabriek en Melkinrichting Den Ham te Bellingwolde, 1896 - 1948

 

Geautoriseerde naam:  NV Zuivelfabriek en Melkinrichting Den Ham te Bellingwolde

Bestaansperiode:   1896 - 1948


Ontstaan:  Op 30 april 1896 werd ten huize van J. Broekema besloten tot opichting van de naamloze vennootschap "Zuivelfabriek en Melkinrichting Den Ham", gevestigd te Bellingwolde.


Beëindiging:  De crisis van de dertiger jaren had grote gevolgen voor de zuivelfabriek. Op de buitengewone vergadering van aandeelhouders op 19 oktober 1934 werd besloten over te gaan tot verkoop van de fabrieksmaterialen. In 1948 vond de officiële liquidatie plaats


Rechtsvorm:   Naamloze vennootschap

 

Groninger Archieven

Archieftoegang(en)  2053 Zuivelfabriek "Den Ham" te Bellingwolde, 1896 - 1948


1916

1924

1925

1919

1908

1915

Niet goed plaatsbare directeuren ook bij Bellingwolde geplaatst


 Niet duidelijk, naar mijn gegevens was H. Sluurman van 1903 tot 1929 directeur

 Den Ham Zuivelfabriek en Melkinrichting “Den Ham”  Gemeente Bellingwolde Gegevens

▲  Den Ham bij Aduard had naar ik vermoed geen eigen zuivelfabriek


 1896-09-10 Statuten Zuivelfabriek en Melkinrichting “Den Ham” te Den Ham Gem. Bellingwolde

    Er zijn in Groningen twee plaatsen en in Overijssel één plaats met de naam ‘den Ham’:

   1e Den Ham en Fransum  gaat mogelijk om de zuivelfabriek van Aduard (1888-1915)

   2e Den Ham, zie ook bij Bellingwolde 1896-1934 (* 1934 verkoop en stoppen zuivelfabriek   / 1948 opheffing vereniging)

   3e Den Hamde Eensgezindheid’ - provincie Overijssel

Uit het verslag van deze ‘voordracht’ - zie hier naast en in MAP zuivelconsulentschap Groningen - krijg ik niet de indruk dat er ten tijde van deze lezing geen zuivelfabriekje was!

Uit 1e en 3e Zuiveljaarboek 1926 resp. ‘29

Den Ham gem. Bellingwolde Zuivelfabriek ‘Den Ham’ Coöp. Dir Sluurman product boter.

Coöperatie (nog) handkracht, was lid BCG. 1932 em ‘35 geen melding meer


Groninger Zuivelbond en Botercontrole Groningen

De Handkracht zuivelfabriek Den Ham was geen lid van de in 1900 opgerichte Groninger Zuivelbond.

Bij de oprichting in 1904, werd ze wel lid van het Botercontrole-station Groningen, - Zie lijst bij Botercontrolestation Groningen Zoals in de ZJB. 1926 / ‘29 was ze toen nog steeds lid.