#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Bellingwolde 1/2

1887 bespreking GMvL afd. Bellingwolde over zuivelfabriek

Bellingwolde NV  Stoomzuivelfabriek ‘Bellingwolde’ 1896 - 1915**

Bellingwolde volgens de tekst de voormalige stoomzuivelfabriek - nu Hoofdweg 135 (niet kunnen vinden op Google SV!

1914

1911

1912

1910

 Bellingwolde Stoomzuivelfabriek ‘Bellingwolde’ 1896 -

1896-10-04 Statuten N.V. Stoomzuivelfabriek ‘Bellingwolde’

400 aandelen van 25 gld. Totaal 10.000

Eerste directeur H. Oterdoom J.Gz.

 Maart 1904 Nieuwe directeur E. O. Toxopeus uit Hoogersmilde

Was daar geen directeur! Vertrok april 1907 naar Farmsum

In Bellingwolde komen op hetzelfde moment twee zuivelfabrieken.

Een wordt een handkracht fabriek gesitueerd buiten het dorp, in Den Ham, Met ook die naam Zuivelfabriek en melkinrichting ‘Den Ham’. De eerste directeur  werd de heer H. Rademakers uit Annen


De Tweede werd een stoomzuivelfabriek, directeur wordt de heer  H. Oterdoorn J.Gz. uit Bellingwolde (?)

Directeur werd A. Manting botermaker op de CZ. Rolde

1904

1907

 Mei 1907 Nieuwe directeur H. Ph. Zondag uit Oldemarkt

Vertrok febr 1912, werd veilingmeester Veilingvereniging

 Hoogezand-Sappemeer.

Kom zijn naam ook tegen in een knipsel van 9 nov 1910 voor de functie van dir. In Steenwijkerwold!

 Statuten N.V. Stoomzuivelfabriek ‘Bellingwolde’ 1896 - 1916

Bellingwolde Statuten van de N.V. Stoomzuivelfabriek ‘Bellingwolde’ - zie copie

1e directeur 1896-09-16 H. Oterdoom J. Gzn. Stopt mogelijk met directeurschap in 1904 *

2e directeur 1904-03-31 E.O Toxopeus - vertrok april 1907 naar Farmsum

3e directeur 1907-05-07 H. Ph. Zondag - werd veilingmeester Hoogezand....

4e directeur 1912-03-05 B. Burenga ass. Rogat

5e directeur 1914-04-29 A. Manting


* Werd 1e secretaris van de Groninger zuivelbond in mrt. 1900, sept. 1901 als bestuurslid herbenoemd.... bedankt in juni 1904.

De Stoomzuivelfabriek Bellingwolde behoorde bij de oprichters van de GBvCZ en was van begin af lid van het BCG. In jaarverslag 1915 van het BCG. Staat dat Bellingwolde uit trad wegens stopzetting......

Uit gegevens van de GBvCZ bijkt dat Bellingwolde in 1907 148.400 L melk verwerkte

In 1908 zegt ze het lidmaatschap van deze bond op !


Mogelijk ook H. E. Heideman - vertrok sept 1903 naar Oud-Bussum

1915

1915

1903

Niet goed plaatsbare directeuren ook bij Den Ham geplaatst


Mogelijk gaat het hier om de direteuren van handkrachtfabriek Den Ham

    

1896 Inbreng J. E.  Scholten  aandelen ‘ Melkinrichting Den Ham’ - 2640 gld.

Next (right)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Next (right)

Betreft informatie over deze zuivelfabriek

Lijst in  Boek de Wit heeft het over 1890-1949

In de Zuiveljaarboeken 1926 t/m/1930 wordt Coöp. Zuivelfabriek ‘Den Ham’ Gemeente Bellingwolde, genoemd, was nog een handkracht, dir. S. Stuurman - alleen boter.


** Boek OZMI Winschoten - C. Stolk - 1999 blz. 48  bij begin WOI. sluiten Wedde,  Bellingwolde en Blijham......

Verslag lezing GMvL over de wenselijkheid van deelname aan een zuivelfabriek