#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Aduard

Aduard Aduarder roomboterfabriek 1894 - 1915

Uit de beginperiode weinig gevonden! Of er in 1888 ook een roomboterfabriek kwam, zoals rechts aangegeven, is niet duidelijk. Uit het vertrek van ene R. Bosma, in 1891, naar Zeeland, waar hij directeur-boekhouder werd van een boterfabriekje met de naam Luctor et emergo te Zonnemair zou je het wel vermoeden!


In 1894 was er, zo blijkt uit de knipsels, wel een boterfabriek.

N.V. Stoomzuivelfabriek Aduard, met zoals blijkt, een eigen handelsmerk.

Begin 1914 werd deze fabriek over genomen door een coöperatieve vereniging. Eind 1915 ging de fabriek echter in de verkoop.......

Mogelijke oorzaak was de komst van N.V. de Lijempf in Briltil....

  Zie opmerking bij Den Ham - gaat mogelijk om dezelfde fabriek

1888 1e Statuten NV. Aduard

  1894 nw. Statuten NV

Bij Aduard

Uit het verslag van deze ‘voordracht’ - zie in MAP zuivelcon-sulentschap Groningen - krijg ik niet de indruk dat er al een zuivelfabriekje was...........

Niet kunnen vinden waarom dit, vergevorderde, plan voor een Coöperatieve boterfabriek niet door ging. Zoals te zien in de knipsels werd de bestaande boterfabriek verkocht en de vereniging ontbonden!


De mogelijk oorzaak is een (goed) aanbod van het ‘melk zoekende’, bedrijf, ‘De Lijempf. Dit particuliere bedrijf, sinds 1911 aktief had in diverse plaatsen in het noorden bestaande boterfabriekjes overgenomen. Ook een boterfabriekje in het vlakbij gelegen Briltil, met plannen voor een grote nieuwe zuivelfabriek. Vermoedelijk blijft het boterfabriekje nog tot 1915 in werking, (tot Lijempf Briltil in werking trad) waarna werdt het verkocht.

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

 Begin 1914 overname bestaande fabriek door Coöp. vereniging

 1947 Proef met zg. Jeepmelken

 M. Van Dijken-Aikema ‘Waarhuis’ Aduarderzijl al 12 jaar beste melk

 1894-05-21  nw Statuten  Stoomzuivelfabriek Aduard