voorgaande

#St/2020-08-18

versie-x6

Zuivelhistorienederland.nl

Plaatsnaam / Auteur

Onderwerpen / teksten over zuivelindustrie Groningen

pdf-file

Blz.

Geplaatst

Getest

2018-02-08

Dr. G. Minderhoud

2 hfd. Proefschrift Landbouwindustrie Groningen uit 1925 (Zuivel)coöp.

0.78 Mb.

56

2007-03-15

G

Ir. J. G. Bakker

Hfd. V uit schriptie J.G. Bakker over “Coöperatie schuuwheid koemelkers”

0.19 Mb.

5

2007-03-15

G

Boek Geluk Groningen

Speciale deel  van ‘boek Geluk’ uit 1967 over ontstaan Groninger Coöp.

1.0 Mb

82

2011-07-04

G

CZ. Marum 50 Jr.

W.T. Vleer 1968 -Boter en Kaas door de eeuwen heen

0.25 Mb.

13

2008-04-15

G

Zuivelind. Groningen 1943

Verhaal over de Groninger / Drentsche zuivelindustrie ca. 1943 - Ir. Pasma

2.06 Mb.

8

2011-11-22

G

Consentratie Zuivelindustrie

Eindverslag Commissie ‘Concentratie in de Groninger zuivelindustrie’ 1960

0.19 Mb.

14

2007-03-30

GGroninger Zuivelbond -1 ......

MAP Groningen Bond Zuivelconsulent en Botercontrole 1900-1924

2.54 Mb.

150

2013-09-30

G

Groninger Zuivelbond -2......

MAP-Groninger-Zuivelbond-en-Botercontrole 1924-1962

2.44 Mb.

168

2013-09-30

G

Drents-Groninger zuivelb...

MAP-DGZB-Drents-Groninger-zuivelbond 1963-1971

0.78 Mb.

81

2018-02-08

G

Stad en Lande

MAP over Melkinrichting Stad en Lande 1907-1924

2.11 Mb.

85

2013-09-30

G

Staking bij De Ommelanden

MAP over de staking bij zuivelfabriek de Ommelanden Groningen-1952-53

6,32 Mb.

251

1913-09-29

G  nw. versie

’Correctie op de eeuwgrens’

Boekje “Correctie op de eeuwgrens” - J. J. De Wit - 1957

0.68 mb.

66

2016-04-13

G

De Ommelanden - terugblik

Boekje nav. Sluiting van De Ommelanden door K. Drijfholt  - 1995

3.09 Mb.

116

2011-06-24

G

Ontwikkeling Veehouderij

‘Tekstverzameling’ over de ontwikkeling van de Gron. rundveehouderij

0.87 Mb.

24

2007-03-30

G

Zuivelindustrie Gr./Fr./Dr.

Art. van Drs. J.J. vd. Werf Wording noordelijke zuivelindustrie - 1980

1.39 Mb.

65

2007-11-29

G

Archieven.nl/startpagina

Bij Archieven.nl  zoeken op: melk- / zuivelfabriek in groninger archief  

link


2007-04-16

xx

Groninger archieven

Site van de Groninger gemeenten - zoek bij Beeldbank - in nw venster

link


2008-04-21

Nw.Tijdelijke plaatsing

www.industrieel-erfgoed.nl/pie_rapport_04_zuivel-_en_melkproductenindustrie

9.5 Mb.

90

2018-10-29

G  Nw.

Tijdelijke plaatsing

Proefschrif  M vd Burg Geen tweede Boer landbouwonderwijs vrouwen

39.6 MB

489

2018-10-29

G  Nw.

Groningen zuivelindustrie - onderwerpen en teksten

Bij ‘Groningen’ ook geplaatst voorlopige lijst met gebruikte zoekwoorden Delpher

Opm over’Gr’

zuivelfabrieken

  Geen frame - hier ophalen - www.zuivelhistorienederland.nl