#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Uit Erf en Wereld:

Blz. 142 In de gemeente Weststellingwerf dreef het coöpe-ratief streven tenslotte de boeren in twee kam­pen: de ene groep richtte de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek «De Vol­harding» te Munnekeburen, de andere groep de vereni-ging Coöp. Room­boterfabriek Scherpenzeel en Omstreken te Spanga op.

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Scherpenzeel (Spanga) CZ. Scherpenzeel en omstreken 1896 - 1903

Via:  http://www.stellingwerven.dds.nl/index19e/grvp/OOSTEN.htm#.WOOv4_mLS70

De zuivelfabriek te Spanga

[....]

IJ. R. Oosten was ook betrokken bij de oprichting van de zuivelfabriek in Spanga. In de gemeente West- stellingwerf dreef het cooperatief streven de boeren in twee kampen: de ene groep richtte de vereniging Cooperatieve zuivelfabriek "De Volharding" te Munnekeburen op, de andere groep richtte de vereniging cooperatieve Roomboter- fabriek Scherpenzeel en omstreken te Spanga op. (3) Dat gebeurde in 1896. 24 boeren kwamen tot de conclusie, dat er in Spanga een zuivelfabriek moest worden opgericht voor het machinaal verwerken van de melk. Men bracht daarvoor fl 23.000,- bij elkaar en de fabriek werd gebouwd op de hoek van de Nieuwe Weg en de Spangahoekweg. De boeren hadden berekend, dat zij gezamenlijk 7000 liter melk per dag konden leveren, en dat de plaats van de fabriek gunstig gelegen was voor het vervoer van de boter en de kaas naar elders. De fabriek in Spanga was eerst particulier.


Links op de foto hieronder aan het eind van de Nieuwe Weg ziet u cafe de Veehandel; rechts daarnaast is een gedeelte van de vroegere zuivelfabriek te Spanga te zien. Vervolgens staan er nog twee huizen op de foto. In het middelste huis was de kruidenierswinkel van De Ruiter gevestigd.

Toen de directeur er met de kas vandoor ging is IJ.R. Oosten er geld bij ingeschoten.Waarschijnlijk hebben de twee fabrieken te maken met het feit, dat het cooperatieve gevoelen niet overal en op dezelfde wijze werd gedeeld. De oprichters overdachten het voor en tegen van een cooperatie en bespraken, of het wel te riskeren was om de strijd voor de cooperatie en tegen het grootkapitaal te aanvaarden. De cooperaties waren immers bedoeld als alternatief voor de zogenaamde speculatieve partikuliere fabrieken, waarbij de boeren vaak werden belazerd en minder voor hun melk kregen uitbetaald.(4) Teneinde sterker te staan in de concurrentie met de speculatieve fabrieken in Weststellingwerf, besloten de cooperaties te Munnekeburen en Spanga tot fusie; de fabriek te Spanga werd gedeeltelijk afgebroken en met de materialen werd de cooperatieve zuivelfabriek "De Volharding" aan de Langelille onder Munnekeburen vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid. De fabriek in Spanga begon in 1896 te draaien en werd in 1903 opgeheven.


Piet van der Lende. Laatst gewijzigd 22-05-2011.

 Via WWW

Scherpenzeel