#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

1953 Munnekekuren gaat op in NOVAC  

  MAP Concentraties Coöp. Friesland

Bron: Erf en Wereld - 1959

 Gegevens Munnekeburen  (Langelille) C.Z. De Volharding 1896 - 1970  / Novac

   1978 Gedenkboekje 25 jr. Novac

Munnikeburen (Langelille) C.Z. De Volharding 1896 - 19 70

Munnikeburen - 1/2

volgende pagina

Uit Erf en Wereld

Blz. 142  In de gemeente Weststellingwerf dreef het coöperatief streven tenslotte de boeren in twee kam­pen: de ene groep richtte de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek «De Vol­harding» te Munnekeburen, de andere groep de vereniging Coöperatieve Room-boter-fabriek Scherpenzeel en Omstreken te Spanga op.   

Zie ook LC 1983

Link met foto’s :  Spange en Munnekeburen

 Knipsels CZ. Langelille / Munnekeburen

 1946-10-22 De Volharding Munnekeburen 50 Jr. jubileum

Zuivelfabriek Scherpenzeel stopt, melk gaat naar de Volharding te Langelille


  1953 - Blokzijl, Munnekeburen en Oosterzee fuseren in 1953 tot Novac


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s Nu 2019 en via www  /    lijst-NU en GSV

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

3.668.077

IJ. Koopmans

W. K. Tiersma1918

FNZ jr.-verslag

4.272.637

M. vd. Veen

A. S. IJsma1923

FNZ jr.-verslag

5.122.475

M. vd. Veen

A. S. IJsma1945

FNZ jr.-verslag

6.351.517

J. R. Oosting

A. S. IJsma


1946 Knipsel 50 Jr jubileum

1950

FNZ jr.-verslag

12.785.289

J. R. Oosting

S. R. vd. Meer

b., k., mp. en v.

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

OpmerkingenEerste dir. adv. Kn 1896-04-28

1897-????

Kn 1897-12-29

Niet gevonden

Dronrijp  volontair

G. Vrijburg

Onbekend

Geen ZS. ?

1900-1900

Kn 1900-01-15

Kn 1900-06-18

Alkmaar

J. Nieuwenhout

Delfstahuizen

Geen ZS. / Bleef  maar kort

1900-1916

Kn 1900-07-03

Kn 1916-03-31

Haskerhorne ass

W. K. Tiersma

Uitwellingerga

Geen ZS. Ontbreekt 1½ jaar ??

1917-1948

Kn 1917-10-30

Kn 1948-12-31

Grouw ??

A. S. IJsma

Overleden - 61 jr.

RZS. 1913  

1949-1955

Kn 1917-03-08

Nog in ZJB ‘55

Jelsum  dir.

S. R. vd. Meer

De Haag ??

RZS. 1943 / ZJB ‘57 De Haag dir.

1957-1959

In Zjb ‘57

Kn 1959-04-10

Was in ‘55 ass

F. vd. Meer

Wartena

RZS. 1953 / ZJB ‘57 en ‘59 dir.

1959-1961

Niet gevonden

Kn 1961-12-01

Was adj. Dir. Novac

R. Posthumes

Morra-Lioessens

RZS. 1955  opm. was adj. Dir.

1961-1970

ZJB.’63-’65

ZJB.

Texel ass.

Th. Zwart

Novac **

RZS. 1955 / ZJB ‘73 alleen adres*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst

1970-04-01  Productiestop blijft melkontvangst

1971-01-01 Ook stop melk ontvangst