#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Oudebildtzijl C.Z. De Eendracht 1892 -1934

  1934 fusie met CZ. Marssum en sluiting

 ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1984   /  GSV-adres   /   Foto’s NU 2019   /    lijst-NU en GSV

 Knipsels CZ. Oudebildtzijl 1892-1934

 LC-Serie TOEN en NU  Oudebildtzijl

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 Oudebildtzijl voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                         foto’s Hendrik S de Vries

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Plaats                                                                               foto’s Hendrik S de Vries

 GSV-adres: Oudebiltzijl- Van Albedaw. 29           foto locatie

 Gegevens Oudebildtzijl  C.Z. De Eendracht 1992 - 1934

Oudebildtzijl

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

2.557.622

K. H. Bierma

A. Anema1918

FNZ jr.-verslag

3.288.170

Sj. Hoogland

A. Anema1923

FNZ jr.-verslag

3.372.483

Sj. Hoogland

A. Anema

Boter en kaas

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1893-1893

Jan 1893

Kn 1893-05-24

Stiens volontair

R. Veeman

Achlum

1e Dir. jan. tot juni 1893 kn 1928-06-12

1893-1893

Kn 1893-06-17

Kn 1893-11-22

Stiens

D. S. De Jong

Marrum

Geen ZS.

1893-1897
Onbekend


Niet gevonden

1897-1900

Kn  1897-12-16

Kn 1900-03-24

Roden Dr.

W. A. vd. Sluis

Terwispel

Geen ZS. / In systeem L K vd Sluis

1900-1901

Kn 1925-04-15

Kn 1901-09-02

Onbekend

H. Bakker

Achlum

Geen ZS. / Uit kn 1925-04-15  1½ jr

1901-1906

Kn 1901-10-12

Kn 1906-03-14

Wieuwerd

B. J. Meintema

Oudeschoot

Geen ZS.

1906-1934

Kn 1906-04-11

Sluiting in 1935

Wieuwerd

A. W. Anema

Onbekend

Geen ZS. / Fusie met ‘Marssum’ en sluit*  Knipsels directeuren geplaatst

Vertrek dir R. Veeman naar Achlum

Benoemd  dir D. S. De Jong uit Stiens

Drie maanden later dir D. S. De Jong wil weer weg.....

Vijf maanden later dir D. S. De Jong naar Marrum ...

Nieuwe dir. W. A. vd. Sluis was dir. te Roden Dr.

Vertrek dir. W. A. vd. Sluis naar Terwispel.

Vertrek dir. H. Bakker naar Achlum

Geen uitkomst gevonden van naaststaande adv. Er ontbreken enkele maanden Leeuwarder Courant bij Delpher....


Vertrek kn. 1901-09-02 wel gevonden. Uit kn 1925-04-17 n.a.v. 25 jaar directeurschap van Bakker - toen beheerder in Achlum -  blijkt hij 1½ jaar in Oudebildtzijl te zijn geweest.

D.w.z. dat hij er ca. april 1900 is begonnen......

Benoeming dir. B. J. Meintema was dir.(?) te Wieuwerd

Vertrek dir. B. J. Meintema naar  Oudeschoot

Nw dir. werd A. W. Anema uit Wieuwerd.

Geen adv. en aanstelling gevinden !