#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Friesche Palen

Geen foto

Frieschepalen Part, H. W. Gorter 1889-1893 / C.Z. Friesche Palen 1893* - 1908

* In 1893 werd zuivelfabriek van Gorter overgedaan aan een  coöp. Vereniging, met Gorter als directeur...

Frieschepalen wordt ook genoemd in knipsel over een tentoonstelling in 1991 in Gorredijk ‘Zuivelhistorie rond Gorredijk in beeld’  - zie ‘knipsel’ bij Gorredijk

  1893-06-12 1e Statuten CSZ. Frieschepalen

 Enkele gegevens / LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 Frieschepalen Coöp. Stoomzuivelfabriekje 1893 - 1908

  1893-06-12 1e Statuten CSZ. Frieschepalen

  Locatie via:

  tools.kluwer.nl/tool/nep252/154105889-Milieu_en_Recht-1987-3

 Zoeken op ‘kromhoek’

 Frieschepalen locatie voormalige zuivelfabriek                                                                                                     foto’s Hendrik S. De Vries

  GSV-adres: Frieschepalen Kromhoek 12     -  gebouw ziet er niet uit als een stoomzuivelfabriekje uit 1900 !

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Erf en Wereld

[110] In 1889 verrees in Friesland op vijf plaatsen een ‘koopfabriek’ waaronder een te Frieschepalen (in boek te vinden onder ‘Friese’, ‘Palen’) de stichter van deze stoomzuivelfabriek was H.W. Gorter

[132] In 1893 namen de coöpererende boeren deze speculatieve stoomzuivelfabriek over, de voormalige eigenaar werd aangesteld als directeur

[189] Tussen 1899 en 1914 heffen verschillende coöp. verenigingen hun, vaak te kleine, zuivelfabriekje op. Zo ook die in Frieschepalen, waar in 1908 werd besloten de melk elders te laten verwerken.


(Hier is tot heden geen ‘knipsel’ over gevonden !)

Directeur H. Gorter wordt ass. op een part. SZF. te Beilen

Naam nw. directeur niet gevonden!

Er was in het begin een grote directeurswisseling!

Uit enkele knipsels - wel in systeem


Gorter     1889 - 1895 mei

???          1895 - ??????     Een of meerdere directeuren

 Postma   1900 sept. - 1902 apr.


 J. Lok     1902-04-19  -  1903-03-35 staat op 6-tal CZ. Hemrik

                                        1903-08-22 staat op 3-tal CZ. Jubbega

                                        1903-10-10 staat op 10-tal CZ. Blankenham

                                        1905-09-12 staat op 9-tal Frederiksoord

                                        1906-10-10 staat op x-tal CZ. Blokzijl

               1908-04-24  Lok woonde nog in Frieschepalen

Laatst gevonden advertentie Zuivelfabriek Frieschepalen

 Voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning Frieschepalen                                                                      foto’s Hendrik S. De Vries