#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

bron: a-ford.nl/Archief

Meer over de opspitsing in: MAP Samenwerking Giessenburg  

  Groot aantal foto’s van deze zuivelfabriek - https://plus.google.com/photos/........

  Opend in nieuw venster (duurt even! - - geplaatst door Oude Doos Giessenburg


voorgaande pagina naar pagina-01 Giessenburg volgende pagina

.Giessenburg - 2/3

Giessenburg  De Samenwerking  1917 - 1992 (?)

Aflevering 24: De melkwagen van zuivelfabriek "De Samenwerking"


Bron: "Van Hondekarren en Hobbelbussen" BV Grafisch bedrijf Tuijtel Hardinxveld-Giessendam 1985
Sjaan Versluis reed in de jaren dertig van de vorige eeuw tweemaal per dag met een '29-er AA-truck een vaste route in Hoornaar en Noordeloos om bij de boeren de melk op te halen voor de coöperatieve zuiverfabriek 'De Samenwerking' in GiessenNieuwkerk.


Hij haalde volle bussen op en bracht ze al dan niet gevuld met wei weer bij de boeren terug. Op vrijdag zagen de boeren de AA-truck extra graag komen, want dan had Sjaan de melkgeldzakjes mee.


De foto is genomen aan de oostzijde van de zuivel-fabriek net voordat Sjaan op pad ging met de lege melkbussen. Op de achtergrond is een tweede AA-truck te zien, eveneens geladen met melkbussen.

In 1941 heeft de AA-truck nog gereden met een gasgenerator. Door een lekkage in deze generator overleed Sjaan op 12 juli 1941.

Bron: http://www.a-ford.nl/Archief/archief6.html 24-03-2011 - 404

  Zuivelfabriek De Giessen gaat verder onder Peursum

  Vervolg Coöp. Zuivelfabriek De Samenwerking

Meer in: MAP Samenwerking Giessenburg  

Uitvoerig verslag in: MAP Samenwerking Giessenburg  


Uitvoerig verslag in: MAP Samenwerking Giessenburg  

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina