voorgaande

#St/2020-08-06

versie-x6

Zuivelhistorienederland.nl

Utrecht zuivelindustrie - fusie lijst


kleur

Opmerkingen

3)


xxxx

2)


In Woerden kwam in 1982 het hoofdkantoorr van Melkunie-Holland / Campina-Melkunie

5)


In ‘41 “Amersfortia” nu aan Laaglandsche weg,2 . Is Slijters Coöp.

6)


‘65 eind 1964 kwam er een fusie tot stand tussen de volgende 3 bedrijven (stad) Utrechtse zuivelbedrijven: Bankastr. / Boterstr. en Amd. str.w.

7)


Na sluiting in 1986 was er geen productiebedrijf meer in Utrecht

8)


Niet in zjb. na ‘49

9)


Boek De Wit bij Gelderland

10)


‘30 eerste keer naam C.G. Van der Lee laatste keer in ‘47. Best mogelijk dat fabriek daarna “Fabriek vd. Lee” bleef heten, alleen jaartallen kloppen niet!

11)


In 1973 Menken-Landbouw voor 50% deelname - ook sluiting?? boek M. blz154

12)


In 1973 / 74 Menken-Landbouw voor 50% deelname - boek M. blz155C.M.C. En / of Melkunie enz. bedrijvenIn ‘65 samengaan van 3 Utrechtse fabrieken, zie opm. 6)Zuivelfabrieken of Melkinrichtingen in Utrecht tussen 1953 tot 2007 Bron: zjb., 1987 en 2007 PZ. en 1995 Lijst De Wit

 Noten en toelichtingen

Plaats

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

Producten

B. De Wit

A

Achterveld-

Coöp. Zuivelf “Juliana” A. M. Ruesink                            9)

c

‘26-’55

x

541911-1954

Amerongen-  

Ontv. st. “vd Galak” R.dam.  G.C. Ridders en...

p

‘32-’61

x

Amerongen-  

“Hollandia “Galak” Vlaardingen A. Smits

p

‘63-’65


x


?

?-?

Amersfoort-  Lagew. 2

Coöp. Melkcentrale “Amersfortia” Sl. C.                          5)

p

‘26-’55

x
1919-1949 ?

Amersfoort-v.Randw.l.  4

Coöp. Melkcentrale “Amersfortia” Sl. C.     

p

’57-’67


x
Amersfoort-v.Randw.l.  4

Melkunie afd “Amersfortia”

c

‘73-’77x

x

80b.cm.sp..

1949-1980

B

Baambrugge-

Ver. Z. en M.bedr. “O.V.V.- Moba” H. Arends

p

’49-’63

x

x
Baambrugge-R.strw. 109

Melkinr. “OVV. MOBA” “Ned.Melk-Unie”

p

‘6565

cm.c.ijs..

1901- 1965

Baarn-  Nieuwstr. 26-32

Baarnsche Melkinrichting J.A. Brey                                  8)

p

‘30-’47

-
1917-1979 ?

Baarn-  Nieuwstr. 26-32

Ver. Gooise Melkbedr. NV. “V.G.M.” Hilv.


‘49

-

Bilthoven- Julianalaan 14

NV. Verenigde Melkbedr. “VM.” Utrecht

p

‘73

x

x

x

-


Breukelen- Rijksstr.w 4

C.V. Sterovita J.K. de Jong  A.dam. ‘49 NV.

p

‘47-’63

x

x
Breukelen- Rijksstr.w 4

NV. Sterovita “Ned. / Melk-Unie”

p

‘65-’67
b.gm.sp..


Breukelen- Straatw 54

“Melk Unie”


‘73x

74
cm.

1890-1974

Bunschoten- Veenestr.

Coöp. “Eemlandia” Tj. Hoogekamp / Zwart / H. Beekhuis

c

‘26-’61

x

Bunschoten-  

“Eemlandia” G.A. / 1958 (C.M.C. fabriek Den Haag)

c

‘63


x

63


1918-1963

D

Doorn-  Kampweg 51

Doorsche Melkinr. H. v. Beek

p

‘51-’57

x

Driebergen-  Buntlaan. 8

NV. Hyg. Melkinr. en Zuivelf. “Driebergen”

p

‘26-’59

x
?-1958

H

Hoogland-Zevenh.str 24

Coöp. Stoomz.f.. “Hoogland” W. H. Gudde

c

‘26-’67

x

x
Hoogland- Zevenh.str.24

Coberco H.Th. Gudde


‘73-’77x

x

77b.cm.vp..

1909-1977

L

Leersum-  Middelw. 4

Roomboterf. “Leersum” W. Kooy

p

‘41-’67

x

x


b. cm.

1934-1973

U

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

Producten

B. De Wit

Utrecht- Amst.str.w. 320

Melkinr. NV. C.G. vd. Lee ‘47 en J.W.A. Boers              10)


‘30-’47


Utrecht- Amst.str.w. 320

NV. Ver. Utr. Melkinr. “V.U.M.I.” K. Kuijers                    6)


’49-’73

x

x

x

-
b. cm.sp.

1947-?

Utrecht- Adelaarsstr. 18

NV. Utrechtsche Melk-Centrale “U.M.C.”

p

‘26-’30


Utrecht- Adelaarsstr. 48

NV. Utrechtsche Melk-Centrale “UMC.” Slijters N.V.   11)

p

’32-’73

x

x

x

-
b.cm..

1918-?

Utrecht- Bankastr. 10-16

Melkinr. en Zuivelf. A. van Schajik                                   6)


‘30-’73

x

x

x

-
b. cm.


Utrecht- Boterstr. 14

Melkinr. Ver. Melkinr. “V.M.”Gebr. Hooft

p

‘35-’47

?-?

Utrecht- Boterstr. 14-18

NV. Zuivelf. en Melkinr.“VM.”A./J.G. Hooft                   6)

p

‘49-’73

x

x

x

x
b.cm.sp.

?-?

Utrecht- Europalaan 45

Verenigde Melkbedr. “VM.”


‘73


Utrecht-A.Mulderstr. 26a

Elinckwijksche melkinr. Gebr. J. en A. Stam


‘53-’65

x

x


b.cm. sp.


Utrecht-Vleuterschew. 43

NV. Utrechtsche Melkinr. en Zuivelf. “U.M.I.”

p

‘26-’41

1878-1964 ?

Utrecht-

Hulpf. Bond van Melkveehouders


‘30


Utrecht-

Melkunie

c


?-?

Utrecht-

van der Lee                                                                          10)

p


1895-1965

V

Veenendaal- Parralelw. 10

NV. Veenend. Melkinr. “Vemiez”     (Baarn)

p

‘41-’57

x
1940-1955

Veenendaal-Zuivelstr.4-6

NV. Veenend. Melkinr. “Vemiez”  H. Smit

p

‘59-’75


x

x

x

-

-


b.cm.gm..


Vreeswijk- Kanaal

Zuivelf. P. Stam ‘49 NV. v/h P. Stam. Simons

p

‘26-’53

x
1908-1953

W

Willeskop-

Zie Odewater (Z.H.) “Oud Holland”
Wilnis-  

Sterovita

p


?-?

Willige- Langerak

Stoomz.f. Filiaal der Rot.d. Melkinr. vd. Leck


‘26-’30


Willige- Langerak

Fabr. v. Melkpr. der Hand. Mij NV. Amilco                     3)


‘32-’47


Willige- Langerak-

Amilco Zie Schoonhoven Z-H
Woerden- J. de Witl. 2

Hoofdvestiging CMC-MU  NH. / Campina                     2)

xWoudenberg- Stat.w 160

NV. Roomb.f. “De Vooruitgang”  


‘26-’67

x

x


b.cm.wp..


Woudenberg- Stat.w.160

Melkunie                                                                                7)

p/c

‘73-’77x

x

86
1897-1986

Z     

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

Prododucten

B. De Wit

Zeist- Bergweg 101 C

Coöp. Ver. Melkcentrale “Zeist”  /‘67 CMC.


‘53-’67

x

x


b. cm.


Zeist - Bergweg 101c

Coöp. Vereniging Melkcentr. “Zeist” / CMC.                12)


‘73-’77x

x


Zeist- Krullelaan 36

Zeister Melkinr. J. v. Amersfoort


‘32-’65

x

x


b.cm.


Zeist- Torenlaan 17

N.V. Utrechtse Melkinr. en Zuivelfabr. “Zeist

p

‘26-’55

x

-1908-1965 ?

Zuilen- Stephenonstr 16

Elinckwijksche Melkinr. “E.M.I.” Gebr. Stam p


‘32-’41


Zuilen-Adr.Mulderstr.26a

Elinckwijksche Melkinr. “E.M.I.” A. Stam p


‘47-’53

x


Versie 2017-01-08  / X6

  Geen frame - hier ophalen - www.zuivelhistorienederland.nl

zjb.  jaar

‘26

‘28

‘30

‘32

‘35

‘37

‘41

‘47

‘49

‘51

‘53

‘55

‘57

‘59

‘61

‘63

‘65

‘67

‘70

‘73

‘75

‘77

1985

1995

2007

2016

Aantal D

62

61

60

60

58

?

58

55

54

52

52

52

52

51

48

47

47

41

?

20

17

12

7

5

3


 INDIEN FRAME ONTBREEKT HIER OPHALEN