voorgaande

#St/2020-08-12

versie-x6

Zuivelhistorienederland.nl

Noord-Holland zuivelindustrie - fusie lijst

Zuivelfabrieken of Melkinrichtingen in Noord-Holland tussen 1953 tot 2007 Bron: zjb., PZ., ‘Lijst De Wit’ en ‘knipsels’

1)

De basis van “De Combinatie” - huidige CONO - ontstond 28 dec.1946  door samenwerking met “Ons Belang” (Middelie) en “De Tijd” (Beemster). In 1947 aangevuld met  “Concordia” (Oudendijk) en “Purmer” (Purmer) † . Toen ontstond de naam “De Combinatie”. 1950 kwam“Neerlandia” (Stompetoren) er bij.

Op 16 nov.1970 zou de - zelfstandige - “De Combinatie” G.A. ontstaan, waar de leden rechtstreeks lid van konden worden.

Wanneer “CONO” - Combinatie Noord-Holland - is ingevoerd is onduidelijk (gedenkboek 100 Jr. Cono 2001 blz. 109), vanaf 1972 is het gebruikt  als ‘logo’

Per 23 dec. 1990 ontstond er een “samenwerkingsverband” tussen “De Combinatie”en “De Vechtstreek” te Ommen (Ov,) In 1999 ging men over tot fusie.

In dec. 1997 wijzigde “Cono”v.o.f. haar handelsnaam in “Cono Kaasmakers”


2)

In ‘51 veranderde E.H.H.M in “MICA” - Alkmaar,  zie 8)


15)

In ‘51 CMC.


4)

Betekenis afk.: b. = boter, k. = kaas, cm. = consumptiemelk, gm. = gestandaardineerde melk, sp. =  speciale producten, wp. = wei poeder, ..... =  meer


5)

‘65 fusie Oostzaan en Velzen-Noord


6)

‘67 “CMC Assendelft” en  “CMC. Wormerveer” bij “Velzen-Noord” / LC 12-08-1976 sprake van sluiting


7)

2 Mei 1964 fusie West Friesland Lutjewinkel en Noord-West St. Maartensbrug, als “West-Friesland


8)

“MICA” Melkinrichting van ‘51 tot ‘55, ging in 1957 op in “Melco” Was een samenwerking van 7 fabrieken ??


9)

“Sterovita” ‘63: Overtoom 189 Hoofdkantoor, Overtoom 187-195 Melkprod. fabriek, Overtoom 189 Melkexport en Beijerweg 10 Melkpr. /‘65 Hfd.k.. J. Watstr. 79


10)

Waren in ‘65 Werkmaatschappijen.


11)

“Ons Belang” Middelie begon 5 juni 1907 als N.V. - 1915 Coöp. - Er ontstond in 1946 een ‘belangengemeenschap’ met “De Tijd”. In 1947 “De Combinatie”


12)

“De Melco” ontstond in 1954 als Consumptiemelkbedrijf van 22 deelnemende fabrieken, met een leveringsplicht van 10% melk  (20 mln. Kg.) - 24 mrt.1958 start fabriek. Drie andere melkinrichtingen zouden sluiten; “Mica” en “Crema” te Alkmaar,  “Horna” te Hoorn. In 1962 Helderse Melkcentrale en Melkcentrale Noord (A.dam.) In 1971 ging  “De Combinatie (Beemster” geen nw. verbintenis aan met “De Melco”. Kort daarna - 1972 -  ging  “De Melco” op in cv. “Noord-Holland”


13)

“Noord-Holland” in 1969 ontstaan uit fusie van drie coöperaties; Lutjewinkel, Opmeer en Texel. De Noord-Hollandse Zuivelbond was daarna opgeheven.


14)

Per 30 apr. 1967 werd er door “De Combinatie” (Beemster)  - een deel van de - melk van “Hollandia” (Purmerend en Lijempf (Uitgeest) verwerkt in de  fabriek van Stompetoren


15)

Uithoorn: mogelijk heeft er vóór de komst van AMC een fabriek (of melkontvangst) van  Condensed Milk Cy of  Holland gezeten ?


16)

“De Ster” Baarsdorpermeer (Berkhout)  Bleef lang zelfstandig Ging in 1969 als “Bondsfabriek” op in “Noord-Holland” en sloot daarna !


17)

In 1999 werd ECO bedrijf Limmen overgenomen door Campina MelkUnie (Boek Menken G. Rutten  blz 220)


18)

Werd 1949  melkontvangst van N.V. lijempf en ca. 1961 overgenomen door ‘De Prinses’ Ursen


Deze zuivelfabrieken waren / werden lid van “Aurora” Opmeer / 1969 - “Noord-Holland” /“Noord-Holland” Op  27 april 1969 ontstaan uit fusie  Texel (Den Burg), “Aurora” (Opmeer) en Lutjewinkel Hoofdkantoor kwam in “Landbouwhuis” te AlkmaarN.M.U.(Hilversum) / (Woerden)“De Combinatie” Beemster In“CMC”.“Sterovita”“Melco”Hollandia Purmerent / na geeltelijke verwerking van de melk vanaf 1967 ging na beeindiging - 1970 - de melk naar “De Combinatie” (Beemster)Div. samenwerkingen: “Prinses”- Lijempf (Ursem),  Holl. Melks. f. (Uitgeest), N.V. melkinr. “Holland” (Amsterdam)


Eind jaren zestig waren er in noorden van Noord-Holland nog maar twee zuivelcoöperaties actief: de CV  “Noord-Holland”en “De Combinatie” tot de cv. “Noord-Holland” (Opmeer) behoorden zeven verwerkingsbedrijven - Heerhugowaard, Heilo, Lutjewinkel. Weesp, Opmeer, Velzen en ?? - De Combinatie had er twee - Beemster en Stompetoren

1917


Fusie van 4 Amsterdamse zuivelfabrieken tot Verenigde Amsterdamse Melkinrichtingen

1940


4 Nov treed de - door de bezetter ingevoerde - standaardisatiewet in werking, met als doel bestaande productiemiddelen en grondstoffen optimaal te benutten.

In Menken boek blz. 91 staat dat deze standaardisatiewet in de randstad een ‘ware fusiegolf tot gevolg had’. Er waren er nog 135 - de helft - over in 1945

1940


Albert Heijn beëindigd in 1940 de samenwerking met ‘roombaron’ Th. Den Hollander - met fabrieken in Leiden, Den Haag en Rotterdam . Hierbij werden twee bedrijven van hem (?) over genomen - “Vita” en het Amsterdamse bedrijf “Nieuw Plancius”.

Ook in 1940 werd door AH. overgenomen: het  Z-Hollandse “De Kieviet’ uit  Ijselmonde. In Utrecht “De Onderneming” uit Wilnis. L. v. Klaveren uit Amsterdam en “Het Zuivelhuis”uit Den Haag. Door oprichting van CV. Sterovita Melkproducten kwamen alle bedrijven onder één noemer. Na de Tweede Wereldoorlog zou dit bedrijf uitgroeien tot een van de grootste melkbedrijven.

1942


Oprichten Bedrijfsschap Zuivel, met in z-w Nederland CMC als uitvoerend orgaan - met beperkte bevoegdheden . Het AVM werd door de Duitsers opgeheven.

1948


Overname van VAMI Amsterdam door Sterovita....en ging daarna melk levering aan het Amerikaanse bezettingsleger in Duitsland - zie DOMO Beilen hierover

1964


1 febr. 50 jr. Aurora

1969


27 april 1969 ontstaan Noord-Holland

1970


21 april 1970 overname Lijempf fabriek Prinses (Ursem) door N-H

1977


“Verloving” Noord-Holland en CMC.

1979


23 dec. 1979 ontstaat de cv. “Melkunie-Holland’

1981


10 jan. 1981 laatste edammer “Exelsior” Heerhugowaard - edammerlijn draait enkele weken later verder bij “Aurora” - Opmeer

1987


11 juni 1987 sluiting “Eendracht” Texel

1989


24 december 1989 eerste maal “Campina Melkunie” vlag op fabriek “Aurora” Opmeer

1990


Eerste jaar Fusie Melkunie Holland B.V. en DMV Campina

2004


Twee branden die eind 2004 kort na elkaar plaatsvonden, hebben de kaasbereiding in Lutjewinkel een jaar lang verhinderd. Na de tweede brand, op 3 december 2004, bleek het grootste deel van het bedrijf verwoest. Lutjewinkel is herbouwd volgens de laatste stand van techniek en volgens de modernste inzichten, als het gaat om kaasbereiding, kwaliteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden. www.gemeentebrandweerdenhelder.nl/Nieuwesite/Lutjewinkel.html (404)

“Aurora” Opmeer deelnemers


“De Combinatie” Beemster


Div samenwerkingen


“Noord-Holland”


C.M.C.


“Melco” Heilo


N.M.U. Hilversum / Woerden


“Sterovita” Amsterdam


“Hollandia” Purmerend

Plaats   / Straat

Naam vereniging / eigenaar

c/p

Zjb.

‘53

63

‘73

‘77

‘87

95

07

prod.   4)

B. De Wit

A

Aalsmeer- Stommeerw 17

Eerste Electr. Melkir. J. en W. Kniep / >‘57 zie Uithoorn

p

‘30-’55

x

Abbekerk-  

CZ. “West-Friesland”/ 31 dec. 1960 “Aurora”

c

‘26-’59

x

61


b.k.cm.

1913-1961

Aerdenhout-  

Melkerij. “Marieënbosch”/

p

‘32-’55

x

57


b.cm.g.m

1933-1957

Alkmaar- Oudegr. 94 / 88

NV. Hol. Zuivelinr. Crema / ‘47 NV. Lijempf

9

‘47-’53

x

55


b. k. cm.

1948-1955

Alkmaar- Schoolstr. 1

NV. Mij. t. Expl.  Melkpr.  “Concordia”/ ‘51 “Mica”        8)

p/c

‘26-’53

x

55


b. k. cm.

1912-1955

Amsterdam- Beijersweg 10

Sterovita / Melco / Vami-Sterovita / “73 MU-H             9)

p

‘41-’77

x

x

x

x

x

89


cm. gm.

1941-1989

Amsterdam- Overtoom 189

NV. “Sterovita” Melkpr. Hoofdk. > ‘65 J. Wattstr.          9)

p

‘49-’63

x

x

x

74
b.k.wp.cm.

?-1975

Amsterdam- J. Wattstr. 79

N.V. Sterovita Melkpr. / ‘67 Ned. MelkUnie hoofdk.


‘65-’67


Amsterdam- 1e J.St. str.10

N.V. Melkinr. en Fleschenf. “Holland”                            10)

p

‘30-’65

x

x

x

74
b.cm.gm...

1898-1974

Amsterdam- 1e J.St. str.10

N.V. Ned. MelkUnie

p

‘67- ??


x

x

74
b.cm.gm...

1898-1974

Amsterdam- Lijnb.gr.  187

Melkinr. O.V.V.-MOBO.                                                     10)

p

‘49-’63

x

x

67

b.cm.sp..

1886-1967

Amsterdam- H. gracht 498

N.V. v. Heel hoofdk. (Leijmpf)  ‘55  v. Heel

p

‘51-’57

?vp.wp.gm..


Amsterdam- Papaverw. 39

N.V. Melkcentrale “Noord” / 1962 “Melco” >>

p

‘47-’77

x

x

x

77
b. cm. gm..

1941-1977 ?

Amsterdam- Prinsengr. 770

N.V. Leo de Winter en Co.

p

‘65-67


Andijk- (Oost)

Zuivelb. “De Goede Verw” v. Zanten

c

‘49-’59

x

59


b. cm.

1929-1959

Assendelft- Dorpsstr. 190

CMC. Melkr. en Zuivelf. / ‘51 CMC. / 67 Velzen          6)

c

‘51-’75

x

x

x

78
b.k.wp.cm.

1893-1978

B

Baarsdorpermeer-  

CZ. “De Ster” / 1969 “Noord-Holland” †                        16)

c

‘26-’65

x

x

69

b. k.

1891-1969

Beemster-  M. Beemster

CZ. “Bamestra” / 12dec 1964 “Aurora”

c

‘26-’65

x

74


b. k. cm.

1891-1964

Beemster- Rijperw. 23

CZ. “De Tijd” / ‘47 Comb. / Cono

c

‘32-’h

x

x

x

x

x

x

x

b. k. cm.

1930-heden

Beets-

CZ. “Nova-Vita”

c

‘26-’59

x

60


b. k. cm.

1906-1960

Beverwijk- Koningstr.172

Melkinrichting “Meyendel”

c

‘41
?b.k.cm.

1940-1951

Binnenwijzend-  

CZ. “Euréka” /‘61 Coveh / mrt. 1962 “Aurora” sept.1962

c

‘26-’63

x

x

62

b. k. cm.

1901-1962 *

Bobeldijk-  

CZ. “De Goede Verwachting”/mrt. 1962 / 4 nov.  Aurora

c

‘26-’61

x

62


b. k. cm.

1914-1962

Burgerbrug-

CZ. “De Dageraad”

c

‘26-’53

x

53


b. k.

191-1953

C

Castricum- Bredew. 1-5

NV. Stoomz.f. “De Holland”

p

‘26-’65

x

x

63

b. k. cm.

1905-1963

D

Naam vereniging / eigenaar

c/p

Zjb.

‘53

63

‘73

‘77

‘87

95

07

prod.   4)

B. De Wit

Den Helder- Molenstr. 91a

NV. “Heldersche Melkcentrale” W. Taal / 1962 “Melco”

p

‘41-’61

x

>


b. cm.


Den Helder- Molenstr. 91a

Blijft nog enkele jaren “Melco” depot

c

‘63-’65

<

x

62

?

1919-1962

De Rijp-  ‘65 Tuingr. 32

NV. Fabr. v. Melkpr. “De Nw. Beemst.“ / In ‘65 weer

c

‘26-’57

x

?


room !

1922-19?? *

E

Egmondermeer- H.v.w483

CZ. “Brederode”

c

‘26-’57

x

62


b. k.

1910-1962

G

Groet (Schoorl)

CZ. “De Goede Verwachting”/12 dec. 1964 deel Aurora

c

‘26-’65

x

x

64

b. k. cm

1905-1964

H

Haarlem-Beeksteeg  18

NV. Melkinr. “De Landbouw

p

‘53-’59

?

-


b.cm.gm

?-?

Haarlem- Ged. Raamgr. 27

Fa. G. Kranenburg en Zn.                                                 2)

p

‘26-’67

x

x

-

b.k.cm.

?-?

Haarlem- Zijlweg 2 - 8

NV. H. Melkinr. “De Sierkan” ?)

p

‘32-’67

x

x

-

b.cm.

?-?

Haringhuizen-              

NV. Holl. Zuivelind “Crema” /’49 Lijempf

p

‘26-’53

x

52


b. k. wp.

1919-1952

Heerhugowaard- M.weg

CZ. “Excelsior” / apr. 1961 Aurora / 10 jan. 1981

c

‘26-’77

x

x

x

x

81b. k. cm.

1921-1981

Heiloo- Burenw. 76         2)

Eerste H.  Hyg. Melkinr. /’51 MICA.

c

‘26-’55

x

-


b. cm.

1925-1946

Heiloo- Kanaalw. 22a

Melco” 1957 opening fabriek / ?? horna                    12)

c

‘57- h

-

x

x

x

x

x

x

melk. pr.

1957-2008

Hem-

CZ. “De Volharding” /COVaH /mrt. 1962 “Aurora” 2 nov

c

??-’63

x

x

x

63
b. k. cm.

1906-1963

Hilversum- Laarderw. 21

NV. Melkinr. “De Landbouw” P. vd. Brink

p

‘26-’41


Hilversum- Laarderw. 21

NV. “Gooise Melkcentrale” R. Bakker

p

‘47-’49

1922-1958

Hilversum- Larenseweg 34

Ver. Gooise Melkb. NV. 10) / ‘67 Ned. MelkUnie


‘57-’77

x

x

x

x

x

x

?

b. cm. cij.

1955-????

Hoogkarspel-

NV. Zuivelf. “Hoogkarspel” / 1957 “COVAH”

c

‘26-’57

x

57


b. k.

1890-1957

Hoorn- ‘t Jeudje 30

NV. Zuivelf. “Horna”  - ‘57 naar “Melco”

p

‘30-’55

x

55


b. cm.

1928-1955

J

Julianadorp-v.Florisw. 93

Zuivelf. “De Vooruitgang” /1960 N.W. (Zijpe) 1963

c

‘30-’63

x

x

63

b. k. cm..

1927-1963

L

Limmen- Disseld. w.23

CZ. “De Vereniging” / ? Lijempf - Domo / 1999 CMU  17)

c/p

‘47-’67

x

x

-

-

-

-

x

b. k. cm..

????-heden

Lutjewinkel- Mientw 20

“West-Friesland”/’65 /1969 “N-H”/ M-U/Campina        7)

c

‘26-’67

x

x

x

x

x

x

x

b. k. ......

1916-heden

M

Naam vereniging / eigenaar

c/p

Zjb.

‘53

63

‘73

‘77

‘87

95

07

prod.   4)

B. De Wit

Marken- Buurt 3

Kaasfabriek Marken. P.Zeeman  ? ‘47-’51

p

‘47-’63

x

x

-

b. k. cm.

1947-1963 ?

Middelie- Dorpsweg 123

CZ. “Ons Belang” - / 1946 basis van “De Combinatie” 11)

c

‘26-’67

x

x

70

b. k. cm

1907-1970

Moerbeek

Vlak bij Lutjewinkel (knipsel)

N

Naarden- Godel.w. 5-7

Melkinr. “Gooiland” Gebr. Kooy /’49 CMC

p

‘26-’51

52cond. ?

1908-1952

Nederhorst den Berg-

Hofstede “Rundervreugd”

p

‘47-’53

53-

1927-1953

Nes aan de Amstel-

Melkontv. vd. Kon. Conf. Adm. N.dijk

p

‘26-’57

x

57


gm. sp.

????-1957

O

Oostzaan- N. einde C 6-7

Melkinr. Gebr.Schaft / ‘65 met Velzen-Noord  5)

p

‘41-’67

x

x

71

b. cm. gm.

1916-1971

Opmeer-  Koning. w 1

CZ. “Aurora” /  1969 “NH” ./1 jan.1977 CMC/MU-NH   7)

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

93


b. k. wp...

1914-1993

Oudendijk-

CZ. “Concordia” / 1947  “De  Combinatie” / 1962  

c

‘26-’61

x

62


b. k. cm.

1901-1962

P

Purmerend- Kanaalw.

NV. “Hollandia” / 1967 deel. melk naar De Combinatie 14)

p

‘26-’67

x

x

70

b. wp.cm..

189?-1970

S

Schoorl-

Zie Groet


-


St. Maartensbrug-  

CZ. “De Eensgezindheid” /1960 NW. (Zijpe) / 1964     7)

c

‘26-’65

x

x

65

b. k.

1911-1965

Stompetoren-

NV. “Neerlandia” /1950 >“De Combinatie” (Beemster)

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

07

b. k. vp...

1907-2007

T

Texel-  Den Burg

CZ. “De Eendracht” / 27 apr. 1969 “Noord-Holland”  >  

c

‘31-’77

x

x

x

x

87b. k. cm.

1930-1987

Twisk-  

CZ. “Twisk” ‘51 Aurora Opmeer

c

‘26-’51

51b. k.

1902-1951

U

Uitgeest- Prov. w. 4

NV. Holl. Melksuikerf. “Uitgeest”/ ‘75 Domo                14)


‘26-’67

x

x

x

x

x

x

67

sp......

????-1967 ?

Uithoorn- Wilh. kade 44

< ‘57 Aalsmeer / A.M.C.  W. Kniep / MU                     15)

p

‘57-’77

-

x

x

x

x

x

?


1911-????

Ursem- Molenweg B17

NV. Stoomz.f. “De Princes” /’49 Lijempf / 1969 N-H     14)

p

‘26-’67

x

x

x

x

x

x

?

b. k. wp...

1890-????

V

Naam vereniging / eigenaar

c/p

Zjb.

‘53

63

‘73

‘77

‘87

95

07

prod.   4)

B. De Wit

Velsen- W. str.w. L7-11

NV. Melkinr. “Velsen”/’65 fusie met  Oostzaan  5)

p

‘26-’65

x

x

x

70
b. cm. gm..

1903-1970 ?

Velsen- Wijkerstr.w 90

‘73 Melkinrichting Ned. Melk-unie - was CMC Assendelft

c

x

x

x

?


????-???/

Vijfhuizen- Schiph.w 965

Haarl.m  Sp.w.w 965-971 Gebr.Slooten

p

‘41-’61

x

63


b. cm. gm.

1941-1963

W

Warder- Dorpsstr. 43

NV. Ver. t ber. K. “Fabriek Warder” / apr. 1967, 30 sept.

c

‘26-’67

x

x

67

b. k.

1911-1967

Warmenhuizen- Fuik 11

CZ. “De Eendracht”/ 12 mrt 1961 “Aurora”

c

‘26-’61

x

61


b. k. cm.

1912-1961

Weesp- Achtergr 70

Fabr. v. melkpr. “Neerlandia” 10) / ‘67 Ned. MelkUnie

p

‘26-’67

x

x

71

b. cm. sp.

1898-1971

Wervershoof-

CZ. “De Eensgezindheid”/ 8 nov. 1959 “Aurora”

c

‘26-’59

x

59


b. k.

1916-1959

Wieringerwaard- Z-Z.perw

CZ. “Volharding” -

c

‘26-’53

x

53


b. k. wp.

1872-1953

Winkel- Zandwilg 16

“Klaver Kaas” - Kaasfabriek Gebr. Klaver

p
x

kaas

1977-heden

Wognum-

CZ. “De Verwachting” / 1963 “ Arora” al in 1962

c

‘26-’61

x

63


b. k. cm.

1891-1962

Wormerveer- Zaanw. 37

Coöp. Melkinr. “De Zaanstreek” /‘51 CMC.  / ’67         6)

c

‘26-’67

x

x

65

b. k. cm...

1916-1965

IJ

IJmuiden- W.a.Z.w.41/160

NV. Melkinr. “Gemeensch. Belang”

c

‘30-’59

x

?


b. cm. gm.

1928-1947 ?

Z

‘t Zand- (Limmen)

NV. “Hollandia” ‘32 en’35 niet   18)

p

‘26-’61

x

61


b. wp. cm.

1910-1961

't Zand-

CZ. ‘Nieuw Leven” / 1960  “N-W” Zijpe

c

‘26-’59

x

60


b.k.

1929-1960


versie 2017-01-08  /  X6

 Noten / opmerkingen

  Geen frame - hier ophalen - www.zuivelhistorienederland.nl

 INDIEN FRAME ONTBREEKT HIER OPHALEN

zjb.  jaar

‘26

‘28

‘30

‘32

‘35

‘37

‘41

‘47

‘49

‘51

‘53

‘55

‘57

‘59

‘61

‘63

‘65

‘67

‘70

‘73

‘75

‘77

1985

1995

2007

2016

aantal

183

195

211

213

190

?

183

106

82

70

64

62

57

53

44

37

36

24

?

15

9

12

11

9

5