#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Veendam

Veendam  (P) W Woldering “Eerste Veendammer Zuivelfabriek 1895-189? / (P) Alders Veendammer Melkinrichting 1912 - 194x

1e Zuivelfabriek Eigenaar W. Woldering (Wildervank?)

2e Melkinrichting Eigenaar:  B. en W. Alders

Adres:  Beneden Westerdiep, Nieuwelaan - later Jacob Bruggemalaan

Gesloopt: 1975


Veendammer Melkinrichting genoemd in  ZJB ‘26 t/m ‘41:

Beneden Westerdiep  (hoek Nieuwerlaan) Gebr. B. en W. Alders

‘26 boter en cons. melk

‘30 en ‘32 naast b. en cm. ook kaas

‘35 -‘41 weer alleen b. en cm.

 Veendammer Melkirichting van Gebr. Alders   jaren 30                                                                                   Bron foto: archief Veenkoloniaal Museum


De ‘fabriek’ was oorspronkelijk een boerderij uit 1905 waarin een kaasmakerij zat. In 1929 werd de boerderij overgenomen door de familie Alders, die er een melkfabriek in vestigde. In 1969 werd de afbriek gesloten en in 1975 gesloopt. (Bron: https://www.remeijer.nl/.......)

 knipsels div. / 1e Zuivelfabriek “Eerste Veendammer Zuivelfabriek Par. W. Woldering Hzn. 1895 (?) - ??

Niets over 1e VZ.

 Veendammer Melkirichting van Gebr. Alders   jaren 40                                                                              Bron foto: archief Veenkoloniaal Museum

 Veendammer Melkirichting van Gebr. Alders  jaren 70   (1975 gesloopt)                                                   Bron foto: archief Veenkoloniaal Museum

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

 knipsels 2e Zuivelfabriek “Veendamsche Melkinrichting”  Part. Alders 1912

  Meer over deze ‘melkveehouders vereniging’ bij Eext-4Niets gevonden over stopzetten ‘Zuivelfabriek Woldering’.

Ook niets over eerdere sollicitaties van directeur K. de Poel