#Gr/2020-08-24

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

#Wildervank

Wildervank  NV. Wildervanksche Zuivelfabriek 1896- 1906 / (P)  J. K. Keunig 1913 - 1923

Begroting Handkracht roomboterfabriek:

  Gebouw                         f 1985

  ijshok                             f   400

  regenbak                        f   125

  machineriën                    f    858

  verder / bedrijfskapitaal  f    650

  Totaal ongeveer              f  4000,-

Ook geplaatst bij Meeden (Fabriek van Buiskool)

Gebied iets ten oosten van Wildervank

NvhN 1914-04-15 Verslag botercontrolestation Groningen over 1913

....de heer J. K. Keuning, te Wildervank, die tot nu toe als handelaar was aangesloten, een melkinrichting opende, welke eveneens werd toegelaten...........


(Terug) naar naar Vredewold / Keuning)

Bovenstaand bericht is iets ingewikkelder dan hier staat, maar het voornaamste is dat er in Wildervank geen zuivelfabriek meer was........

Zie meer over deze ‘melkoorlog’ bij Veendam

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Meerdere knipsels over de Melkveehoudersverenging Wildervank geplaatst op Eext pag-4

     Was voor mij een nog onbekende zuivelfabriek