voorgaande

#St/2020-08-18

versie-x6

Zuivelhistorienederland.nl

Groningen zuivelindustrie - fusies lijst

1)

Plaatsnaam onderstreept is zuivelfabriek met graanmalerij / aankoopcoöperatie.

2)

25 jr. Domo blz 58-63

6)

Sappemeer  Wat was daar ook al weer mee - opzoeken !

7)

Tolbert in ‘57 nw. dir Benedictus!

8)

Slochteren in ‘49  Slochteren en Zuidbroek fuseren / ‘61 samen met Winschoten

9)

Vanaf ‘41 Noordwijk kantoor in Leeuwarden Fontijnstr. 81 Dir. J.F. Zwart / Vanaf ?? NV. Ver Zuivelf. Leeuwarden / enkele jaren weg, in ‘75 NV. de Jong

10)

Winschoten in ‘53 nw dir H. Postma / In ‘61 samen met Slochteren / 28 mei 1980 Postma met pensioen / 1980 -’81) fusie / samenwerking  met ZOH. Oosterwolde (Fr.)

11)

De Ommelanden te Groningen, dit centrale productiebedrijf is een toporganisatie met drie leden (DOMO G.A. Beilen - 19 sept. 1956, C.C.F. Leeuwarden 18 juni 1956 en in 1958 de leden van “Zuivelvereniging Melkstation voor de Ommelanden” G.A. te Groningen Een vereniging van leden-veehouders)/ In 1993 nog maar 2 Domo-Bedum  was ( na enkele andere samenwerkingen ) samen gegaan met CCF. in Friesland Foods

12)

Bedum in ‘63 dochteronderneming in Groningen , Lich-IJs N.V. Cons. ijs14

Holwierde in ‘63 Melkontvangs station

15)

In’’75 los van Domo-Bedum Nevenvestiging NV. de Jong (naam directeur) Verenigde te Noordwijk (Gr.) /’77 Samenwerking met “De Torenmeter” te Oldeboorn (Fr.)

Nog niet duidelijk deze - nog draaiende kaasfabriek - van FF.

16)

Zevenhuizen was in 1918 gefuseerd met Roden. Roden had van 1934 tot 1965 filiaal - Tuinb.dwarsstr - en een winkel in de Stad Groningen.  In 1965  naar DOMO


In zuiveljaarboek ‘63-’64 voor het eerste maal extra aandacht aan de samenwerkingenin de div. provincies:

Ingaande 1 jan. 1963 was er een fusie tussen de Groninger - en Drentse Zuivelbond, dit werd de Drents-Groninger Zuivelbond;

Combinatie Oost-Groningen”, met fabrieken te Slochteren en Winschoten;

“DOMO” te Beilen.. Met in prov. Groningen fabrieken te Farmsum, Stad Groningen - Eendrachtskade -  en Sappemeer;

DOMO-leden in provincie Groningen: Glimmen en Laude;

NV. Lijempf te Leeuwarden, met vier zuivelfabrieken in prov. Groningen; Briltil, Doezum, Tolbert en Winsum;

“Roden-Zevenhuizen” te Roden - al vanaf 1926 één vereniging.

N.V. Ver Zuivelfabrieken te Leeuwarden met een fabriek in Noordwijk.

Daarnaast zijn er nog 8 zelfstandige zuivelfabrieken in prov. Groningen.


In ‘65-’66  grote veranderingen, DOMO-Beilen en Bedum zijn gefuseerd tot Domo-Bedum G.A. (Beilen) Deelnemer; Bedum, Farmsum, Stad Groningen - Eendrachtskade - , Holwierde, Sappemeer. (begin 1965 gesloten - leden in prov. Groningen; Glimmen en Laude.

“De Ommelanden”was een Topcoöperatie geworden met als leden; Domo-Bedum, CCF en ver. v. melkveehouders “Coöp. Zuivelver. Melkstation”

Bij NV. Lijempf te Leeuwarden, nog steeds vier zuivelfabrieken in prov. Groningen; Briltil, Doezum, Tolbert en Winsum;

Roden-Zevenhuizen ook nog steeds “zelfstandig”.

Daarnaast nog 6 zelfstandige zuivelfabrieken - Noordwijk en Bedum.


In ‘67-’68 Geen grote verandering. In de Stad Groningen is Domo-Bedum verhuisd naar de nw. melkprod. fabriek aan de Scandinaviëweg 12. Of nu ook alle filialen zijn gesloten in de Stad Groningen is niet bekend.


Zuiveljaarboek van ca. ‘70 niet in mijn bezit!


‘73 Grote veranderingen Lijempf fabrieken in prov. Groningen allen overgenomen door Domo-Bedum. Roden is nu ook onderdeel van Domo-Bedum. Verdwenen zijn Briltil , Grijpskerk, Kropswolde, Tolbert en Zevenhuizen


‘75  is Noordwijk (Gr.) weer terug met N.V. de Jong. Maakt bakkerijboter, gefraktioneerd botervet, gevriesdroogde kaaspoeder, smeltkaas - hoofdbedrijf is CZ. Marum


Winschoten


Ommelanden CCF DOMO


Div. buiten prov.


Kievit Meppel


De Jong Noordwijk / FDF


Slochteren


DOMO-Bedum G.A. 1964-1982


Roden Zevenhuizen


Onbekend ca. 1903 zie opm.


N.V. Lijempf


Winschoten - ZOH


1983 Noord-Nederland en verder


Twee Provinciën Gerkesklooster (Fr.)

Zuivelfabrieken of Melkinrichtingen in Groningen tussen 1953 tot 2007 Bron: zjb., 1987 en 2007 PZ. 1995 Lijst De Wit en knipsels

 gegevens / noten

Plaats                                   1)

Naam vereniging / eigenaar of directeur ca 1960

c/p

zjb

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07


B. De wit

B

Bedum- Boterd. ZZ.45

C. Fabr. van Melkpr. / 1964 fusie met DOMO-Beilen >  12)

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

x

b.k.mp.gm.

1916-heden

Brilltil-

NV. “Lijempf” - A.A. Gast

p

‘26-’67

x

x

70

b., k. gm.

1891-1970

D

De Wilp-

CZ. “De Goede Hulp” - J. Zwaginga  - A. IJbema          13)

c

‘26-’65

x

x

65

b., k. mp.

1901-1965

Doezum-  C 267

NV. “Lijempf “ - J.A. Duursema

p

‘26-’67

x

x

x

?
b. k.

1909-1977

E

Ezinge-

CZ. “Ezinge” - T. Have - Groen - Werkman / 1970 DOMO

c

‘26-’75

x

x

x

76
b. k.

1894-1976

F

Farmsum-Molenstr.62-64

CZ. “de Eems” E.O. Toxopeus /’47 F. Twijnstra

c

‘26-’65

x

x

60

b. k.

1912-1960

G

Glimmen-

CZ. “De Toekomst” - A. Koops  - ’47 E. Mellens

c

‘26-’65

x

x

66

b.

1896-1966

Groningen- Frieshe Straatw

(219-223) C.M.F “De Ommelanden” - F. de Boer            11)

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

95

b.k.gm.,cm

1924-1995 *

Groningen- A Weg 25

“De Volharding” div. eigenaren - G. Buiter

p

‘30-’77

x

x

x

x
cm.


Groningen- Eendrachtsk.

(ZZ 14) /‘32 Lijempf  /1955 Melkprod. bedrijf DOMO      2)

p

‘32-’61

x

x

>


1950-1956

Groningen- Scandinav.w. 12

Melkpr. Domo-Bedum /N-N /FF. /sluiting april 2008           


‘67-’77


<

x

x

x

x

x

cm. mp.

1966-2008

Groningen- Boterdiep 49-53

Melkinr. “DOMO”

c

‘32-’55

x

??-1952 ?

Groningen- Singelw 39-41

“Nw Gr. Melkinr.” P. Hofman /‘62 DOMO

P

‘30-’61

x

-


cm.

?-?

Groning- v.Julsinghastr.2-6

“De Nijverheid” “ Steenh. en Bijsterv. ‘55 Lijempf

p

‘26-’49

-

?


b. k. cm.

1916-1950

Grijpskerk-  Kievitsw. 4

NV. SZF. “Grijpskerk” - J.D. Boersema  - Ir. J.Siebenga

c

‘26-’67

x

x

69

b., en k.

1889-1969

H

Holwierde-

CZ. “De Toekomst” R. Tjalma /‘47 H. Woldring            14)

c

‘26-‘65

x

x

60

b. en k.

1898-1960

Hoogkerk-

Melkinr. en Zuivelf. “Hoogkerk”- H.J. Woudhuis

c

‘26-’49
b.k.cm..cijs.

?? - 19??

K

Kropswolde- Woltweg 45

Melkinr. - K. Doesburg

p

‘47-‘67

x

x

-

-
b. cm. cond.

1909-?

L

Laude- Ter Apelerstr. 16

CZ. “Sellingen en omstreken” - Ir. S.K. Broersma

c

‘26-’75

x

x

x

76
b.

1898-1976

M

Marum- Noorderringw. 35

CZ. “Zuidelijk Westerkwartier” - W.G. de Jong             15)

p/c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

x

b. k. mp.

1918-heden

N

Noordwijk- Fonteinstr. 81

CZ. “De Goede Verwachting” - S. Benning / De Jong     9)

c

‘26-’77

x

x

?

x

x

x

x

b. k.

1900-heden

S

Sappemeer-

S.Z.Fabr. en Melkinr. “Lijempf” / 1955 DOMO             2) 6)  

p/c

‘47-’65

x

x

?

b. cm.


Slochteren-

CZ. “Duurswold” - /’62 Winschoten                                 8)

c

‘47-’63

x

x

?


1894-1942

T

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07


B. De wit

Tolbert- Feitsweg 2

NV. “Lyempf “ - D. Benedictus                                         7)

p

‘26-’67

x

x

70

b. k.

1916-1970

W

Winschoten                    

Coöp. “Oldamster Zuivelf. en Melkinr.” - H. Postma

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

99

b.k.mp.cm.

1884-1999 *

Winsum-  

NV. “Lijempf” / 1972 DOMO. 1 jan. 1976

p

‘26-’73

x

x

x

76
b., k. cm.

1921-1976

Z

Zevenhuizen -

CZ. “Roden-Zevenhuizen” (Roden Dr.) - K. Nieboer   17)

c

‘30-’63

x

x

64


1901-1964


versie 2017-01-05  / X6 versie

  Geen frame - hier ophalen - www.zuivelhistorienederland.nl

 INDIEN FRAME ONTBREEKT HIER OPHALEN