#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Plaats

Prov.

Adres

De Wit

ZJB


Rotterdam  (foto)

ZH.

Piekstraat 15

?-?

‘26-’77

Hoofdbedrijf  - Gecond Melk Maatschappij - vp., gec.m en sp. prod.

   Amerongen

Utr.

Ontv. Stat.

?-?

‘32-’61

Daarvoor De Eersteling / ‘63 en ’65 Hollandia Vlaardingen

   Brielle

ZH.

Ontv. Stat.


‘26-’32

Al 1896 / ca. 1928 NV.Galak

   Gorkum

ZH.

Ontv. Stat.

1900-1934

‘26-’30

Mij. Pasteur / ca. 1922 Galak

   Gouda        (lijst)

ZH.

Ontv. Stat.

-

‘32


   Stolwijkersluis

ZH.

Ontv. Stat.

-

‘35-’51

Mogelijk eerste van Nutricia - Stolwijk

Uit lijst De Wit, zuiveljaarboeken en knipsels komt de volgende lijst

    Foto’s op plaatsen

Boek “Alles van melk” blz 53:

In dezelfde tijd - dat NV. Lijempf ontstond - richtte Nestlé in Rotterdam de N.V. Galak Gecondenseerde Melk Maatschappij op, een fabriek speciaal bestemd voor de productie van magere gecondenseerde melk”.

* verder in zelfde boek, blz.: 74 /78 / 80 / 152 en 188 - in ons geval niet relavant !

 1924-10-01 12.5 Jr Jubileum “Galak” Rotterdam

Meer over “Galak”  Gorinchem in MAP-Gorkum


Boek “Een begeerlijk produkt”
Een paar opmerkingen  waaronder op blz. 112 over bundelin RMI (Rotterdam) en enkele andere melkinrichtingen tegen grootmachten condensfabrieken als v.d. Berg en ‘Gakak’/’Nestlé’, en op dezelde blz. over ‘Galak’die inmiddels onderdeel was van de Zwitserse zuivelgigant “Nestlé’

http://docplayer.nl/58585278-Archief-van-maggi-s-producten-maatschappij-n-v-en-rechtsopvolger.html

51Stukken betreffende de overeenkomst tussen NV Galak Condensed Milk Com-pany en Maggi inzake de verkoop van diverse melkproducten, waaronder Nescaffe 1948-1954

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

Zuivelfabrieken.nl

volgende pagina

.Galak - 1/2

Galak  NV. 1912 - ca. 1963 / na ‘63 Hollandia