#11d/2020-10-01

voorgaande

versie-7.0

  Zie ook in MAP Concentraties Coöp. Friesland

Winsum C.Z. Klimop 1897 - 1939

Coöp. Zuivelfabriek ‘Klimop’ Winsum-Fr                                                                                                                                                                         Bron: www-marktplaats

Bron: 40 jr. FRICO  - 1938

  Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Gegevens CZ. Winsum-Fr. Klimop 1897-1937

 Knipsels CZ. Winsum-Fr.

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

 Febr. 1939 besluit tot opheffing

  1938-10-17 W. vd Molen 25 jr. directeur

volgende pagina

Winsum Fr. - 1/2

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

4.214.808

P. Lettinga

W. A. de Gavere


* in 1899 benoemd

1918

FNZ jr.-verslag

3.681.347

S. Miedema

W. v.d. Molen


* 1913 kwam uit Mijlaard

1923

FNZ jr.-verslag

4.534.732

S. Miedema

W. v.d. Molen1938-10-17

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur *

Plaats er na

Opmerkingen
1897-1899

Niet gvonden

Niet gevonden

onbekend

H. H. ??

Verdronken ??

1e adv beheerder 1897-10-29

1899-1913

Kn 1899-08-10

Kn 1913-07-15

Westerbork dr.

W.A. de Gavere

onbekend


1913-1939

Kn 1913-07-15

opheffing

Hijlaard

W. v.d. Molen


1938-10-17 . v.d Molen 25 jr. Dir.

Febr. 1939


Over opheffing kn 1939-02-10* Knipsels directeuren nog niet geplaatst