#11c/2020-10-10

voorgaande

versie-7.0

Schiermonnikoog (NV.)* ‘De Eensgezindheid‘* 1926 - 1934 / C.Z ‘Schiermonnikoog 1936 - 1973

 Gegevens twee zuivelfabrieken Schiermonnikoog (NV.)* ‘De Eensgezindheid‘* 1926 - 1934 / C.Z ‘Schiermonnikoog 1936 - 1973


* In begin NV. De Eensgezindheid, eigenaren De Vlucht en R. Fokkema

Schiermonnikoog

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

Jaar

Bron:

melk / mln. kg

Voorzitter

Directeur

Producten

Opmerking

1909

FNZ jr.-verslag

niet

1918

FNZ jr.-verslag

niet

1923

FNZ jr.-verslag

nietboter, kaas en cm

1e in 1925 opgericht als Part / NV.

1945

FNZ jr.-verslag

287.000

P. Visser

J. Koopmans


2e in 1936 als Coöperatie opgericht

1950

FNZ jr.-verslag

672.808

J. de Vries

J. Koopmans

boter en kaas

ZJB / jaar

Benoeming

Vertrek

Plaats er voor

Directeur  *

Plaats er na

Opmerkingen
1926-1932

Uit ZJB

Uit ZJB

Niet in systeem

H. De Vlugt en

Onbekend

R. Fokkema  - stond ‘26 Coop. Z.

1935

Uit ZJB

Uit ZJB

Niet in systeem

R. Fokkema

Onbekend

NV. Eensgezindheid

1936-1942

Kn 1936-03-16

Kn 1942-06-08

Ass. Ee

Sj. Huitema

Leeuwarden

FNZ dipl.

1942-1953

Kn 1942-06-08

Kn  1953-06-23

Huizum

J. Koopman

Rotsterhaile ?


1953-1973

Kn  1953-06-23

Kn 1973-03-27

Texel

E. Groendijk

Kn. laatste dag1973-03-27 laatste dag zuivelfabriek
 Gegevens zuivelfabrieken Schiermonnikoog

1972 fusie CZ. ‘Schiermonnikoog’ en CZ. Ee


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 LC Serie ZUIVELFABRIEKEN NU: CZ. Schiermonnikoog

 Vervolg knipsels slot

 1973-03-27 Laatste dag CZ. Schiermonnikoog

 1936 oprichten nieuwe coöp vereniging CZ. ‘Schiermonnikoog’

*  Knipsels directeuren nog niet geplaatst