#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Oudega (Wijmbritseradeel) (P) K.N.M. 1880- 1962

   Zie ook K.N.M. NV. Sneek

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Luchtfoto K.N.M. Zuivelfabriek Oudega (W.) Ca. 1946                                                                             Bron: Gedenkboek 40 Jr. VVZN 1947

 Knipsels (Part,) Zuivelfabriek Oudega (W.)

In mijn systeem als K.N.M. Zuivelfabriek Oudega (W.)                                                                      Bron: algemeen zuivelblad  VVZN 1947

Zie ook 75 Jr. KNM - LC 1957-07-05

Oudega (W.)

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Oudega (W)  voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                      foto’s Hendrik S de Vries

 Google Street View voormalige locatie zuivelfabriek en directeurswoning  Oudega W  - nu Bungalows       

  Adres:  Hoytemadyk 2 Oudega W  /  locatie