#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Noordwolde C.Z. De Nijverheid  1896 - 1907 / (P) * De Nijverheid 1907 - 1948

Noordwolde - (Fr.)

Beide foto’s via: http://www.dorpsarchiefnoordwolde.nl/fotos-dorpsarchief-noordwolde/bedrijven#!fotos

  (Coöp. ?)  Stoomzuivelfabriek “De Nijverheid” beginperiode  - werd stoomzuivelfabriek in 1902              Via: Dorpsarchief Noordwolde

 Stoomzuivelfabriek “De Nijverheid” latere datum ca. 1915 - nog smalle wielen en ‘oud’ model melkbussen!        Via: Dorpsarchief Noordwolde

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 1907 Part. - Blijft De Nijverheid -

 1902-05-23 aanpassing Statuten Coöp. Stoomzuivelfabriek “De Nijverheid” Noordwolde

Na de zuivelfabriek .......

 Knipsels Zuivelfabriek De Nijverheid Noordwolde


* ‘Lijst de Wit’ heeft het over Fa. Hettinga Zuiveljaarboeken ‘26 t/m ‘47 over E. H. Westra (Eigenaar)

  ▼Gegevens / LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /    lijst-NU en GSV

 Noordwolde (Fr.) voorjaar 2019 voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                    foto’s Hendrik S de Vries

 Google Street View voormalige zuivelfabriek en directeurswoning  Noordwolde (Fr.)        

  GSV adres:   Hoofdstraat West 58