#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Veel wissende namen uit de beginperiode

1e 1898 knipsel:  vd. Vlucht en Boer

2e 1902 3x knipsel: H.W. Scheper en J.W. vd. Vlugt - verkoop

3e 1903 2x knipsel: W.P. vd Sluis en  J.W. vd. Vlugt - verkoop

4e 1903 gekocht door P. De Boer en ??

6e  1908 De Boer en S. De Vries


Uit een terugblik in de LC uit 1984 is de fabriek in 1901 gesticht door H. Schepers en J. vd Vlugt, komt in 1903 in handen van W. vd. Sluis en P. De Boer en wordt in 1909 over gedaan aan een coöp. vereniging.............

Of dat laatste - ovename door CV. - klopt ??

Drachtster-Compagnie (P) J.vd. Vlucht en H. Scheper  1901 -1909 / Coöp. Zuivelfabriek 1908-1933

Drachtster Compagnie

Zuivelfabriek malerij Drachtster-Compagnie                                                                                                             Bron: www ?

 Drachtster Compagnie C.Z. 1909 -1933

 Drachtster-Compagnie LC Serie zuivelfabriek NU 1983 / ‘84

 Boekaankondiging over zuivelfabriek D.C.- 2015 Hist. Ver. (‘HKDK’)


Historisch boek over Drachtstercompagnie                www.defeanster.nl/../..  ophalen


Artikel is geplaatst door Redactie Digitaal op 14-08-2015 - 19:25

DRACHTSTERCOMPAGNIE – Recentelijk verscheen het boek ‘Het Compagniester Verlaat’, over de bedrijvigheid en geschiedenis van Drachtstercompagnie.


Het boek is geschreven door Ruurd Verbeek, die zich verdiepte in het Verlaat van Drachtstercompagnie in het algemeen en de coöperatieve zuivelfabriek in het bijzonder.

.......

De fabriek was van 1908 tot 1933 aan de noordzijde van de Marrewyk in bedrijf. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan het al eerder, in 1900, opgerichte particuliere zuivelfabriekje aan de Siktaris Eringawyk en aan de oprichters ervan.

Zie ook eerste knipsel, hier na, bij coöperatieve stoomzuivelfabriek


 Drachstercompagnie  voormalige zuivelfabriek juni 2016 - via Google Street View (GSV)  

 Knipsels Drachtster-Compagnie

 LC Toen en NU 1983  /  GSV. adres   /  Foto’s NU 2019 /  lijst-NU en GSV

  Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek en Dircteurswoning                                                                                          foto’s Hendrik S. De Vries

  GSV. Adres    Drachtstercompagnie Fallaetswei 20     foto-locatie  in nw. venster