#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Buitenpost

Buitenpost C.Z. Lutjepost 1891 -1930

  1891 Statuten Coöp.

Bron:  foto’s en tekst http://www.binnenbuitenpost.nl/fotodoc/histfotos/historischfotosobjecten/zuivelfabriek.html


De voormalige zuivelfabriek van ons dorp werd in 1891 opgericht. In 1920 waren er 168 boeren lid van de coöperatie met 850 aangegeven koeien. In het bedrijf werden met name boter en verschillende kazen geproduceerd.

In 1930 was de exploitatie niet langer rendabel en stopte het zuivelbedrijf. In de jaren '30 was er nog een conservenfabriek gevestigd, maar door de slechte kwaliteit van het benodigde grondwater, was dit geen lang leven beschoren.

In de tweede wereldoorlog werd het gebouw gebruikt als slachthuis voor de vleesvoorziening in heel Achtkarspelen. In 1947 vestigde zich er de Timmerfabriek C. v.d. Witte & zn. en veranderde mettertijd het aanzicht van het gebouw bijna onherkenbaar.

Bron: Erf en Wereld - 1959

     Foto ca. 1908 en 2011     via. http://www.binnenbuitenpost.nl/index.html

 3 april 1891 Statuten CZ. ‘Lutjepost’ te Buitenpost

  Volledig in : 1891 Statuten Coöp. met namen


 ▼Gegevens /  LC Toen en NU 1983  /  GSV-adres /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

 Knipsels zuivelfabriek Lutjepost Buitenpost 1893-1930

 Zuivelfabriek Buitenpost LC. Serie TOEN en NU

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek   en directeurswoning Buitenpost                                                                     foto’s Hendrik S. De Vries

 Buitenpost locatie voormalige zuivelfabriek - via Google Street View juni 1918

 GSV adres:  Buitenpost- Kuipersweg 76

 Zie ook http://www.binnenbuitenpost.nl/fotodoc/histfotos/historischfotosobjecten/zuivelfabriek.html    in nw. venster

Bron: Erf en Wereld - 1959 blz. 112>