voorgaande

#St/2020-08-06

versie-x6

Zuivelhistorienederland.nl

Fusie lijst zuivelindustrie Friesland 1953 - 2007

Friesland zuivelindustrie - fusies lijst

Zuivelfabrieken of Melkinrichtingen in Friesland tussen 1953 tot 2007 Bron:  zjb., 1987, 2007 PVZ., 1995 De Wit en Tjepkema 1986


Div particulieren


CCF (Leeuwarden)


Onbekend / zeer vroege fusies


Dokkum en Omstr / Nrd. Oostergo


Diverse kleine fusies


Hollandia (Vlaardingen)


Frico (Leeuwarden)


Gorredijk / Mei-Inoar Ien (Terwispel)


De Terpen (Wommels)


Novac (Emmeloord)


N.V. KNM (Sneek)


Noord-Nederland


Zuid Oost hoek ZOH (Oosterwolde)


De Maatschap (Dronrijp)


De Goede verwachting (Workum)


Lijempf (Leeuwarden)


Friesland-Foods


Foárútgong (Bergum)


De Takomst (Wolvega)


Twee Provinciën (Gerkesklooster)

Plaats

Naam vereniging / eigenaar                                         

c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

Product ‘53

De Wit    1)


A

Achlum-

C.Z. “Achlum” /mrt. 1971 “De Goede Verwachting” dec.

c

‘26-’67

x

x

71

b. k. wp. cm.

1888-1971

Akkerwoude-

CZ. “Dokkumer Walden en omstreken”

c

‘26-’67

x

x

69

b. k. cm.

1899-1969

Akkrum- Boarnsterdyk 3

CZ. “Utingeradeel” /’59 G.A./ 1962 Frico /’65 Frico kaas.f

c

‘26-’67

x

x

72

b. k. cas. cm.

1897-1972

Akmarijp-  

CZ. “De lege Walden” /’68 De Takomst

c

‘26-’67

x

x

68

b. k. vp. wp.

1896-1968

Augustinusga- ‘t West 19

“De Goede Verwachting” - NV. Lijempf  / 1969 Frico

p

‘26-’67

x

x

69

b. cas. cm.

1899-1969

Ameland- (Hollum)

Verzendstation “De Takomst” - melkleiding 1978 - 1994

c


x

x1978-????

B

Balk-  

CZ. “Harich” / 1969 “De Goede Verwachting”/1995 TP

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

99

b. k. wp. cm.

1897-1999 *

Bartlehiem-

C.Z. “Bartlehiem” / 1957 fusie met Bildaard

c

‘26-’55

x

57


b. k.

1893-1957

Bergum- Bergumerdam 28

CZ. “Bergumerdam”  /’65 “De Foarútgang” / ??

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

03

b. k. vp. wp.

1902-2003  *

Berlikum-   

SZ. “De Volharding” N.V. Lijempf  /1955  CCF.

c/p

‘26-’67

x

x

67

b. k. gm. sp...

1889-1967

Betterwird- (na ‘67 Dokkum)

“CZ””Betterwird” / ‘53 “Dokkum en Omstreken” >

c

‘26-’65

x

x

>

b. k. wp. cm.

1898-1991

Birdaard-   

CZ. “Concordia” / 1957 + Bartlehiem / ‘65 Dokkum eo.

c

‘26-’65

x

x

65

b. k. cas. cm.

1897-1965

Bolsward-  Harlingerstr. 65

“Hollandia”/ ‘74 “Nestlé”/ 2005 Coöp Hochwald        (D.)

p

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

x

b. wp. gm. sp..

1894-heden

Bolsward-

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomboterfabriek

p

‘26-’61

x

61


b. k.

1883-1961

Bolsward-  Prov.weg 4

N.V. Hol. Melksuikerfabriek (Uitgeest)                             9)

p

‘67-’77

-

-

x

x

x

x

?

sp.

????

Bontebok- (Nijehorne)

CZ. “De Gemeenschap” /’67 “De Takomst” eerder       13)

c

‘26-’49

x

x

68

b. k. mp.

1898-1968

Boornbergum-   

C.Z. “Boornbergum” /1967 in Mei-Inoar-Ien -

c

‘26-’65

x

x

67

b. k. wp. cas...

1903-1967

D

Delfstrahuizen-

CZ. “De Eendracht” / 1965 “Novac”

c

‘26-’65

x

x

65

b. k. wp.

1899-1965

Dokkum-

Zuivelf. N.V. “Lijempf “ / 1955 CCF.

p

‘30-’55

x

55


b. k. wp.

1927-1955

Dokkum - Betterwird 10

> “Betterwird”/’53 Dokkum e.o” /1966 “Nrd.-Oostergo”


‘67-’73


<

x

x

x

91


k. cm.

1898-1991

Donkerbroek- Vossemeer 7

CZ. “Het Klaverblad” / 1980 “Frico” / dec 1982 N-N.   14)

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

90


b. k. wp.

1902-1990

Drachten-  Moleneind ZZ.35

N.V. Lijempf / 1970 Frico  

p

‘26-’67

x

x

70


x

x

x

b. k. mp. cm...

1889-1970

Drachten- ?

Kaasopslag De Jong / 2008 FF.

p/c

kaasopslag

????-Heden

Drachten - Amperelaan 4

Friese Ecologisch zuivel bedrijf  / 2000 FF.                    12)

p/c
x

div. Eco prod.

1998-Heden

Dronrijp-  It Heech 4

CZ. “De Volharding” /62 “DM” /74 “Friesia” / 82 NN >

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

x

b. k. cas. cm.

1891-heden

E

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

Product

B. De Wit

Ee- Stienfeksterwei 30

CZ. “Ee en Omstreken”

c

‘26-’73

x

x

x

x

77b. k. wp. cas...

1912-1977

Elsloo- Zuid 11

CZ. “De Drie Gemeenten” / ( 2 april 1962 ) “ZOH”

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

99

b. k. wp. cas...

1898-1999

F

Formérum- (Terschelling)

CZ. Terschelling  Zie Terschelling
G

Garijp-

CZ. “De Eendracht” /’65 Foárútgong

c

‘26-’65

x

x

65

b. k. cm.

1893-1965

Gerkesklooster- Verl.st.w 26

CZ. “Welgelegen” / 1973 fusie met Grijpskerk  (Gr.) >

c

‘26-’67

x

x

>

b. k. wp. cm.


Gerkesklooster- Verl.st.w.26

CZ. “Twee Provinciën”/ /1997 Friesland-Coberco DF.    4)


‘73-’77


<

x

x

x

x

x


1900-heden

Giekerk- R. v. Nautaweg 1

CZ. “Trynwalden en omstreken” /1976 Dokkum e.o.

c

‘26-’75

x

x

x

76
b. k. wp. cas...

1896-1976

Grouw- Stationsweg 12

C.Z. “Grouw “ /1962 Frico/ ‘65 melkontv. Frico

c

‘26-’67

x

x

66

b. k. cas. cm.

1896-1966

H

Haskerhorne- Jousterw. 7-11

C.Z. “Haskerhorne” /1962 “De Takomst”

c

‘26-’73

x

x

x

74
b. k. cm. gm.

1898-1974

Haulerwijk-

Zie Waskemeer
Heeg- Schatting 346

CZ. “Hoop op Zegen” / 1964  “De Goede Verw.”/1995 TP.

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

95

b. k. cm. gm.

1900-1995

Heeg- (Osingahuizen)

Fa. A. Lankhorst Kaas en Roomboterf.                             6)

p

‘35-‘47

xb. k. wp.


Heeg-

Zie Osingahuizen - Lankhorst)   /‘65 weer Heeg !           

pHemelum- Dorpsstr. 95

C.Z. “Hemelum” /1965 f.m. Koudum / mei 1969 “DGV”

c

‘26-’67

x

x

69

b. k. cm.

1896-1969 *

Heerenveen-

Zie “CZ. ‘t Meer”

c

‘53-’59

x

>
Heerenveen-

”Hooidammer” - Ecologise kwaliteitskaas

p
x


????-heden

Hollum - Fabrieksweg 10

C.Z. “Ameland” /uit 3 fabrieken / 1977 De Takomst †  >

c

‘26-’77

x

x

x

x

77b. k. ijs. cm

1904-1977

J

Jelsum-

C.Z. “Jelsum” / 1956 fusie met  CZ. Leeuwarden

c

‘26-’57

x

56


b. k. cm.

1891-1956

Jubbega- Schurega

CZ. “Ons Belang” /’’67 “De Takomst”

c

‘26-’67

x

x

68

b. k. wp.

1903-1968

K

Koudum- Symkewal 17

CZ. “Concordia”/1965  f. met Hemelum / mei 1969 “DGV”

c

‘26-’67

x

x

69

b. k. cm.

1898-1969 *

L

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

Product

B. De Wit

Langezwaag-

C.Z. “Langezwaag” / 1963  “Gorredijk eo” -

c

‘26-’63

x

x

64

b. k. wp. cas...

1908-1964

Langweer-  

C.Z. “Langweer” / 1954 -  bij ‘s-Nikolaasga

c

‘26-’55

x

56


b. k.

1908-1956

Leeuwarden- Emmakade 180

CZ. “Leeuwarden” H. Schaap / 1956 fusie met Jelsum >

c

‘26-’57

x

>


b. k. wp. cm.


Leeuwarden- W. Lodew.str

> CM. H. Nijboer  /1963 Frisia / 1972 De Takomst  17)

c

‘59-’75

<

x

x

75
cm.

1896-1975

Leeuwarden- Elizabethstr

Melkinr.  N.V. “Lijempf”

p

‘30-’35

x

?


cm.


Leeuwarden-  Potmarne 3-5

Hoofdk. N.V. “Lijempf “

p

‘26-’77

x

x

x

x

86b. k. vp.mp....

1912-1986 ?

Leeuwarden-  Potmarne 3

‘59 N.V. Van Heel’s Gecond. Melk Mij. /’67 (Kampen)   7)

p

‘59-’77


x?b. k. mp..

1912-1986 ?

Leeuwarden- Fontijnstr. 81

V .Z. “N.V de Verenigde Zuivelf.” Hfd. kantoor               5)

p

‘41-‘67

x

x

67


????-1963 *

Leeuwarden-  Merodesstr. 5

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F /ccFriesland   10)

c

‘53-’77

x

x

x

x

x

x

x

wp.gm.cas. sp..

1913-hedencLeeuwarden- Snekertrekw. 5

Frico - Centr. Kaaspakhuizen 1916 -

c

‘55 -77

x

x

x

x

x

x

?

b.k.vp.wp.cas.

1898-????

Leeuwarden  - “Hemrik”

Frico - Kaasopslag
Leeuwarden- Z. Grachtwal 1

N.V. “Freia” Hoofdkantoor. /’57 Handelsondeneming

p

‘41-‘53

x

x

?


????

Lemmer-  (‘47 zie Heeg)

Zuivelf. “De Hoop” Fa. A. Lankhorst                                6)

p

‘26-’35

x

-


b. k.

1900-?

Luinjeberd-

CZ. “Aengwirden”

c

‘26-’63

x

x

63

b. k. wp. cas...

1901-1963

M

Makkinga-  Wemeweg 19

CZ. “De Eendracht” / 1982 N-N

c

‘26-’77

x

x

x

x

84b. k. cm.

1894-1984

Makkum- (‘32 zie Workum)

Electrische Zuivelbereiding “De Eersteling”

p

‘26-’35

xb. k. cm.

1913-1944

Marrum-  (Westernijkerk ?)

C.Z. “Marrum”  /’65 “Friesia”/’75 “De Takomst”

c

‘26-’77

x

x

x

x

80b. k. wp. cas..

1891-1980

Marssum-

CZ. “De Eendracht” /1962 “De Maatschap” (Dronrijp)

c

‘26-’65

x

x

66

b. k.cm.

1897-1966

‘t  Meer  (‘53> Heerenveen)

CZ. “Knype en omstreken” / 1961  fusie  Haskerhorne

c

‘26-’65

x

61


b. k. wp. cas...

1907-1961

Morra-Lioessens

CZ. “De Dongeradelen” /’67 zie Dokkum ??

c

‘26-’65

x

x

73

b. k. wp.

1914-1973

Munnikeburen-

CZ.“De Volharding”/1953 “Novac” / 1982 N-N

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

93


b. k. wp

1896-1993

N

Nijega-

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomboterfabriek  ??

p

‘26-’61

x

-


b. k. cm

1893-????

Nijehorne- (Bontebok)

CZ. “De Gemeenschap”  - zie Bontebok
O

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

Product

B. De Wit

Oldeberkoop- Oostrerw.w.54

CZ. “De Goede Verwachting” / 1973 “De Takomst”

c

‘26-’75

x

x

x

77
b. k.

1896-1977

Oldeboorn- Tjerkebuorren

C.Z.”Oldeboorn” /’67 “De Torenmeter” G.A. (v.melkv.h.)

c

‘26-’75

x

x

x

x

79b.k.vp.wp. cm.

1899-1979 ?

Olterterp-  

CZ. “De Hoop” /1967 “Mei-Inoar-Ien” / 1969 ZOH       11)

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

03

b. k. wp.

1893-2003 *

Oosterend-  

CZ. “Oosterend en omstreken”

c

‘26-’63

x

x

64

b. k. cas

1897-1964

Oosterlittens- Huylk.str.49

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f. /’67 Hollandia

p

‘26-’77

x

x

x

x

82b. k. wp. cm.

1888-1982

Oostermeer-  

V.Z. (De Verenigde Zuivelfabrieken) / ??

p

‘30-’61

x

63


b. k. wp. cm.

1904-1963

Oosterwolde-  

CZ. “Oosterwolde en omstreken” / 1962 ZOH  /1997 FF

c

‘26-’61

x

>


b.k.vp. wp.cm.


Oosterwolde- Nanningaw. 30

ZOH /1997 fusie met Coberco-Friesland Dairy Foods


‘63-’77


x

x

x

x

x

05


1889-2005 *

Oosterzee- Herenweg 63

CZ. “Lemsterland” / /1953  “Novak” / 1982 NN >

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

93


b.k.wp.cas.cm.

1898-1993 ?

Oosthem-

CZ. “De Hem” /nov. 1962 fusie met Workum - 12 mei 63

c

‘26-’63

x

x

63

b. k. wp.

1901-1963

Opeinde-  Eendrachtsingel 2

CZ. “De Eendracht”.

c

‘26-’77

x

x

x

x

84b. k. wp.

1892-1984

Osingahuizen- > Heeg

Stoomz.f. Fa. A. Lankhorst eig. Heeg  /‘67 /’74 Nestle 6) 8)

p

‘26-’77

x

x

x

x

86b.k.vp.cas.cm.

1889-1986

Oudega-  

CZ. “De Hoop” / 1969 fusie met Opende

c

‘26-’65

x

x

66

b. k.

1900-1966 ?

Oudega-

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. - 2-12-1962

p

‘26-’63

x

x

62

b. k.

1880-1962 8

Oudeschoot-  

CZ. “Jagtlust” - was proeffabriek Fr. Zuivel-Bond

c

‘26-’63

x

x

63

b. k. wp.

1900-1963

Oudwoude- Huisternoord 2

CZ. “Huis ter Noord”/1995 “Twee Provinciën”               4)

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

96

b.k.wp.cm.sp.

1899-1996 *

R

Rinsumageest-  Tjaerdaw. 43

CZ. “De Toekomst” / 1976 “Noord-Oosterg”

c

‘26-’75

x

x

x

76
b. k.

1901-1976

Roordahuizum-  

CZ. “De Eendracht” / 1962 Frico

c

‘26-’61

x

62


b. k.

1890-1962


S

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

Product

B. De Wit

Scharnegoutum-

C.Z.“Scharnegoutum”/1964 “De Terpen”/’74 De Takomst

c

‘26-’73

x

x

x

72
b. gm. em.

1897-1972

Scharsterbrug- Holl.str. 15

“Hollandia” / 1929-Nestlé /2002-Vreugdenhil

p

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

x

b.gm.cm.

1911-heden

Schiermonnikoog-  

CZ. “De Eensgezindheid”  /‘30 geen Coöp !

p

‘26-’35
b. k.. cm.

1924-1932

Schiermonnikoog- Reew. 19

CZ. “Schiermonnikoog” / E. Groendijk / 1977 Ee

c

‘41-‘73

x

x

x

73
b. k.

1935-1973

Sexbierum-  

C.Z. “Sexbierum” / 1961 De Maatschap

c

‘26-’59

x

61


b. k. cas. cm.

1888-1961

Sloten-  

<“Lijempf” /1955 CCF /1957 veev.fabriek CCF en DOMO

p

‘26-‘77

x

x

-

x

x

x

x

b. k. wp. cas.

1891-heden

Sneek- Leeuwarderstr.w. 13

Zuivelf. en koelh. N.V. “Normandia” Halbersma

p

‘26-’67

x

x

?

b.k.wp.cas.cm.

?-?

Sneek- Stationsw. 16

Hoofdkantoor “K.N.M.”

p

‘30-’63

x

x

63

b. k.

1883-1963

Sneek- Harste 15

“Hollandia” /’74 “Nestlé”

p

‘74-’77


x

x

x

?
?-?

St. Nicolaasga- Stationsw. 4

CZ. De Volharding” / 1953 “De Iendracht” / ‘74 DT >

c

‘26-‘77

?

x

x

x

x

x

00


1911-2000 *

Steggerda- Pepergaweg 144

CZ. “De Toekomst” / 1975 “De Takomst”.

c

‘26-’77

x

x

x

x

79b. k. wp.

1907-1979

Stiens-  

C.Z. “Stiens” / ‘63 fusie met Marrum  en LMI

c

‘26-’63

x

x

63

b. k. wp.

1887-1963 *

Surhuisterveen-  

V.Z. (N.V. VerenigdeZuivelfabrieken)

p

‘26-’63

x

63


b. k. wp.cas.

1891-1963

Sybrandaburen- Hoogstr.59

CZ. “De Lege Gaen” / 1967 “De Terpen”

c

‘26-’73

x

x

x

74
b.k.wp.cas.cm.

1891-1974

T

Terschelling-Formerum

‘47 “Terschelling”  / 1973 “De takomst”

c

‘47-‘77

x

x

x

x
b. k. cm.

1896-1988 ?

Terwispel-  

CZ. “De Volharding”/’63 Gorredijk /’67 “Mei-Inoar-Ien”

c

‘26-’67

x

x

73

b. k. wp.

1897-1973

Twijzel-  Wedzebuorren 44

CZ. “De Eendracht” /’65 “De Foarútgong” / 1971 Nrd. O.

c

‘26-’73

x

x

x

74
b. k. wp. cm.

1898-1974

Tijnje- Warrewei 28

CZ. “De Volharding” ‘30 “Volharding II”

c

‘26-’67

x

x

71

b. k. wp. cm.

1916-1971

Tzum- Fabrieksweg 11

C.Z. “Tzum” /  mrt. 1971 “De Goede Verwachting”

c

‘26-’73

x

x

x

74
b. k. cm.

1897-1974 *

U

Uitwellingerga-

CZ. “De Westerbrugsloot”/ febr. 1965 “DGV” 1965

c

‘26-’65

x

x

65

b. k. cas. cm.

1903-1965

V

Veenwouden-  Zuiderweg 4

Kaas en Roomb.f  “Freia” /19? Winschoten (Gr.)           2)

p

‘26-’67

x

x

-

x

70b. k. wp. cm.

1879-1970 *

W

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb.

‘53

‘63

‘73

‘77

‘87

‘95

‘07

Product

B. De Wit

Warga-Fricoweg 1

Centr. Melkinr. “Frico”

c

‘41-‘77

x

x

x

x

x

94


b. cm. gm. sp.

1936-1994

Warns-

C.Z. Warns en omstreken /1964 “D.G.V.”

c

‘26-’65

x

x

64

b. k.

1899-1964

Wartena-  

CZ. “Helpt Elkander” / 1965 Frico

c

‘26-’63

x

x

65

b. k. cm.

1898-1965

Waskemeer- v. Hasseltw. 12

CZ. “Hoop op Zegen”  (Haulerwijk) / 1969 ZOH  

c

‘26-’67

x

x

69

b. k.

1902-1969

Weidum-  Wielsterdijk 33

C.Z. ‘Weidum” / 1969 “De Maatschap”

c

‘26-’67

x

x

69

b. k. cas. cm.

1893-1969

Wieuwerd-  

C.Z. “Wieuwerd” / 1962 “De Terpen”

c

‘26-’63

x

x

64

b. k.

1897-1964

Westernijkerk L. Herenw. 18

Prod. bedr. “Friesia” (Leeuwarden) (zie Marrum ?)
Wirdum-  Tjaarderweg 3

C.Z. “Wirdum”/’61 U.A. /’65  † - of niet ?

c

‘26-’67

x

x

65

b. k. cm.

1891-1965

Witmarsum-

CZ. “Witmarsum” /sept. 1965  “De Goede Verwachting”

c

‘26-’65

x

x

65

b. k. wp.

1896-1965 *

Wolvega-  Eilenlaan 2

CZ. “Wolvega” / ‘65 “De Takomst” /1983 NN

c

‘26-’63

x

x

x

x

?

90


b. k. vp. cm.

1914-1990

Wolvega-

N.V. Kaas en Roomb.f. “Oppers-Frieslandia”

p

‘26-’30
b. k.


Wolvega-  

N.V. “Lijempf”/ 1955 CCF. werd in 1968 Rivella fabriek

p

‘32-’67

x

x

?

b. k. wp. cm.

?-1959

Wolvega- Heerenv.w. 91

‘61 Frico - opslagbedrijf  Frico

c

‘61-’67


x

?

x

x

?????

Wommels-

CZ. “Wommels e.o” /’65 “De Terpen”/’74 “DT”/1982 NN.

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

88


b. k. cas. cm.

1893-1988

Wommels-

Limmen  ???

p


1981-1986

Workum- Spoordijk 21

“De Goede Verwachting”/1995 “Twee Prov.”/1997 FF . 4)

c

‘26-’77

x

x

x

x

x

x

x

b. k. wp. cm.

1900-heden

Workum-

N.V. Kaas en Roomb.f v/h Tjebbes en Co.

p

‘30-’35

x
1889-1955 ?

Workum

N.V. “Lijempf” ?

p

‘41-’55

x

-


b. k. wp.

1892-1934 ?

Woudsend-  

CZ. “De Samenwerking” / sep. 1964 “DGV”

c

‘26-’63

x

x

65

b. k.

1902-1965

Wijnjeterp.  

CZ. “De Vooruitgang” /’67 ZOH (Oosterwolde) 1967

c

‘26-’67

x

x

67

b. k.

1903-1967

IJ

IJsbrechtum- Bolsw.w 96

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomboterf.   8)

p

‘26-’67

x

x

-

b.k.cm.gm.sp.

????-????

Z

Zurich-  

CZ. “Friesia” / 1955 fusie met Witmarsum  jan. 1956

c

‘26-’55

x

56


b. k.

1892-1956


versie 2016-11-24

 Noten / toelichting

1)

* in deze kolom is een toevoeging / verbetering. ???? is onduidelijk

2)

Veenwoude “Freia”/1969 deel van Winschoten (Gr.) / 25 april 1970 sluiting / 4 jan. 1977 privé aangekocht door directeur Postma  - zie Ned, Openl. museum uitg. 1992

4)

“Twee Provinciën “ (Gerkesklooster)  fuseert in 1995 met “De Goede Verwachting” (Workum) en  “Huisternoord” (Oudwoude) - naam blijft “Twee Provinciën.”

5)

N.V. “Ver Zuivelfabrieken”, ook bekend onder; “fabrieken van Boterkooper”

6)

‘35 Firma A. Lankhorst. Hoofdkantoor in Heeg Fabrieken in Heeg, Lemmer en Osinghuizen

7)

Van Heel zat al vóór ‘26 in Kampen - had daar twee fabrieken - ’75 B.V. Lijempf (werkmaatschappij; Wassanen Lactosector)

8)

In ‘67 “Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f “  Dochter van “Hollandia” Fabrieken te”Osingahuizen, IJsbrechtum - (Kaas Bluefort en Kernhem)

9)

In ‘74 Werd deze Bolswarder  melksuikerfabriek geëxploiteerd door Domo-Bedum G.A. (Beilen) en Noord-Holland G.A. (Alkmaar)

10)

Per ‘?? ander adres : Pieter Stuyvesantweg 1

11)

Olterterp produceerde begin jr. 80 de “Leerdammer-kaas” - grote gaten - kaas (boek ZOH blz. 116)

12)

Drachten: oprichting -1998 - Friese Ekologische Zuivel. Friesland Coberco neemt de resterende aandelen in de ecologische zuivelfabriek in 2000 over. Verder ????

13)

Bontebok niet meer in zjb. 53. Verder onder de naam Nijehorne (Nieuwe Horne)

14)

Donkerbroek mogelijk eerder gesloten dan 1990. Internet heeft het over 1986

15)

“De Goede Verwachting” fuseert in 1995 met “Huisternoord” (Oudwoude) en “Twee Provinciën “ (Gerkesklooster” tot “Twee Provinciën”.

16)

Fusie Oldeberkoop - 16 mln, waarvan 4 in tank. -  met “De Takomst” (Wolvega)  word november 1973 besloten en gaat in met terugwerkende kracht per 1 jan 1973

17)

Fabriek LMI bleef na nw.-bouw aan Emmakade / 1963 fusie met Stiens en Marrum   / 1972 fuseerde Fresia met De Takomst (Frico deelgenoot) / 1975-’80 depot Warga????

Nog veel onduidelijk o.a. sluiting ,  IJsbrechtum,  Wolvega, Leeuwarden CCF  en nog veel meer...........

 INDIEN FRAME ONTBREEKT HIER OPHALEN

  Geen frame - hier ophalen - www.zuivelhistorienederland.nl