#42/2020-08-08

naar boekenlijst volgende boek voorgaande boek versie-7.0

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

Door Pim Reinders en Aad Vernooij

ALLES VAN MELK


Nederland is in de hele wereld bekend als een vooraanstaand zuivelland. Toch was nog nooit beschreven hoe de Nederlandse zuivelindustrie die positie veroverde. In die lacune is nu voorzien met het boek Alles van melk van WBooks. Geschiedenis van de Nederlandse zuivelindustrie door Pim Reinders en Aad Vernooij.

Geschiedenis

Alles van melk beschrijft hoe in bijna anderhalve eeuw (1870-2010) de melkveehouderij, de melkverwerking in de fabriek, de distributie en de afzet onherkenbaar veranderden. Van melk per schuit of per paard en wagen aangevoerd in de stad en uitgevent in koperen kannen tot tankwagens die de melk van de boerderijen naar de fabriek rijden en een meters lang zuivel-schap in de supermarkt met honderden hygiënisch verpakte en op kwaliteit gecontroleerde zuivelproducten. Van schepen met botervaatjes en Edammer bollen die naar Engeland en Duitsland voeren tot vliegtuigen en scheepsla-dingen die over de hele wereld de Nederlandse zuivelproducten afleveren.

Zie Zuivelhistorisch Genootschap boekaankondigin:  Alles van MELK

Zuivelcoöperaties


In 1957 telde Nederland nog 390 coöperatieve en 143 particuliere zuivelfabrieken. De eerste grote fusies volgden in de jaren 60. Begin jaren 80 waren vier regionale grootmachten (Frico Domo, Coberco, Melkunie Holland en DMV Campina) ontstaan, die uiteindelijk in 2008 zouden opgaan in Friesland Campina, een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld. Deze schaalvergroting maakte een kostenefficiënte productie mogelijk en investeringen in innovatie en marketing. De schaalvergroting in de melkveehouderij gaf aanleiding tot discussies over dierenwelzijn en aantasting van het milieu. Om in het dichtbevolkte, kleine Nederland grootschalig te blijven produceren, ontwikkelde de sector een programma voor een meer duurzame productie.

Boekspecificaties

Het ISBN van het boek is 978 90 663 0089 7 en kost 29,95 euro en telt 288 pag. Het formaat is 23 x 28 cm en het boek bevat circa 200 illustraties in kleur en zwart-wit en is Nederlandstalig / Uitgever Wbooks.

   Index van dit boek

  terug naar top

 terug naar top

 terug naar top

 terug naar top

 terug naar top

Boek - Alles van MELK -2013

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl