#Gr/2020-08-04

versie-7.0

voorgaande

versie-7.0

Harm J. ter Veer geen afbeelding

Zuivelconsulent* - Groningen

Zuivelconsulentschap Groningen 1900-1958

1900-1924

Jan Jacob Huisman

Zuivelconsulentschap opgeheven ingaande 1 mei 1924

1926-1946

Ir. Inne Sijbesma

Was Rijksveeteeldconsulent

1947-1955

Ir. Harm Jan ter Veer

Gezamenlijk met Prov. Drenthe een Rijkszuivelconsulent

1955-1958

Ir. Jelmer Brinkman

Was Rijkszuivelconsulent

* Zuivel- /veeteeldconsulenten van Prov. Groningen

Bron: Foto’s consulenten Veeteelt sept. 2008  ophalen

Jelmer Brinkman

geen afbeelding

ZJB. 1926

Rijkszuivelconsulentschap voor Groningen

Ingesteld 1 januari 1900

Opgeheven 30 april 1924

De veeteeldconsulent voor Groningen, de heer Ir. J. Sybesma, is thans belast met de voornaamste werkzaamheden van den voormalige zuivelconsulent

Adres Landbouwhuis, Martinikerkhof 33 Groningen


ZJB. 1953

Rijkszuivelconsulentschap voor Groningen en Drenthe

Ingesteld 1 januari 1946

Gevestigd: Oranjestraat 94 Assen

Spreekuur: Iedere werkdag van 8.30 - 12.30 en 14-17.30

Behalve zaterdag van 8.30-13.00


ZJB. 1957

Rijkszuivelconsulentschap voor Groningen

Ingesteld: 1 mei 1955. Gevestigd: Oosterhaven 8, Groningen

Ass. Voor machinaal melken: F. Nieman

  Leeuwarder Courant 1934-08-07

zuivelfabrieken

  Zie ook MAP-Groningen-Bond-Zuivelconsulent-en-Botercontrole-1900-1924.pdf  / en


              MAP-Groninger-Zuivelbond-en-Botercontrole-1924-1962.pdf

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl