#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

.Zuid-Hollandsche Zuivelbond - 1/2

Zuid-Hollandsche Zuivelbond 1922 - 1986 (juni)

Zie Deel Utrecht. Zuid-Holland enz. ‘Zuivelcoöperatie in Nederland

 (Boek Geluk) zoeken op ‘Z.H.Z’

volgende pagina

Uit ‘Boek Geluk’


[228] Zuid-Hollandsche Zuivelbond (Z.H.Z.) Door een vijftal fabrieken in de Alblasserwaard en het Land van Heusden en Altena werd op16 december 1921 de Zuid-Hollandsche Zuivelbond (Z.H.Z.) opgericht. Het lag voor de hand,dat dit een kleine organisatie zou blijven, daar in Zuid-Holland naast de kaasmakerij op de boerderij, de melk in hoofdzaak in particuliere fabrieken en melkinrichtingen wordt verwerkt,terwijl toen nog veel melk door middel van de melkhandel in directe   [229]  consumptie’ kwam.


Het ledental van deze Bond is dan ook niet groter dan zeven geweest, hetgeen zijn eerste voorzitter, Aart van Houweling,  aanleiding gaf om vaak van „ons Bondje” te spreken. Niettemin wenste deze kleine groep fabrieken haar boontjes in eigen huis te doppen. Door aansluiting bijde F.N.Z. kon worden meegepraat in het kader der algemene organisatie en konden de ledengebruik maken van haar instellingen. Ook de administratieve controle van een viertal bij de Z.H.Z. aangesloten fabrieken werd vele jaren vanwege het secretariaat van de F.N.Z. Verricht.


Meer in boek ‘Zuivelcoöperati in Nederland

Plaats

Naam

Melk 1945

Melk 1951

 Sluit in

Arkel

De Linge

3.779.413

7.860.428

1984

Bleskensgraaf

De Graafstroom

13.332.154

21.753.058


Giessen-Nieuwkerk

Samenwerking

4.656.598

12.362.330

1992

Gouda / Ter Aar

Producent

15.184.735

27.239.050

/1961

Genderen (N.B.)

Op Hoop van Zegen

592.146

6.229.259

1992

Nieuwendijk (N.B.)

Altena

1.656.295

10.966.022

1966

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

  Leden van de Zuid Hollandse Zuivelbond 1945 en 1951

In het - hier naast - afgebeelde pand Westwagenstraat 69 Gorinchem, was naast de Zuid-Hollandsche Zuivelbond ook het laboratorium voor melkonderzoek e.d te vinden. In 1957 verzelfstandigt als: Stichting Melkcontrolestation Gorinchem en

Stichting Regionaal Orgaan Melkhygiëne Tussen de Grote Rivieren


(Zie verslag n.a.v. Het 25 jarig Jubileum 1983-02-15 op blz. 2)


Zuivelfabrieken.nl