#Fr.f/2020-08-05

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Zuivelhistorienederland.nl

Zuivelbank 1913 - 1969 / Frieslandbank 1970 - 2013

Hier enkele ‘knipsels’ over de ‘Friesche Zuivelbank’. Zaten als ‘bijvangst’ in het knipselsysteen......

1838-06-03 Coöp zuivelbank 25 jr jubileum

 Stond ook in de Leeuwarder Courant 1938-06-02 - zie pdf-versie

 1940-05-15 Moeilijkheden betalingsverkeer kort na uitbreken WOII

 1949-03-30 dr. R. Kuperus 25 jr. ‘Bankdirecteur’ Friesche Zuivelbank

 1961-06-15  Afscheid directeur Friese Zuivelbank dr. R. Kuperus

 1969-05-17 Naamsverandering Coöp. Zuivelbank wordt Frieslandbank

 1913-06-08 Frieslandbank 100 Jr - Reeds overgenomen door de RABO............

 1976-06-14 Dr. R. Kuperus oud-directeur Frieslandbank overleden

Eind 1969 werd de naam veranderd in Frieslandbank

  Tj. Kuperus was kassier / directeur tot 1931

Coöp. Zuivelbank Friesland bestaat 10 jaar

  Een van de vele advertenties van de Coöp. Zuivelbank, obligatie uitgifte gekoppeld aan een  voor een coöp. zuivelfabriek

Zuivelbank

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl