#ZH/2020-08-06

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Gouda

Naam vereniging / eigenaar / dir.

c/p

zjb.

Prod.

B. De Wit

Opmerkingen

Bleekersingel 40

Stoomz.f. “Zuid-Holland”


‘41-’47

k.Karnemelksl. 48

Slijters Coöp. “De Combinatie”

c

‘26
Karnemelksl. 52

NV. Zuivelfabr. en Melkhandel “Gouda”

p

‘30-35

b. cm.

?-?


Karnemelksl. 50-52

NV. Zuivelfabr. “De Gouwe”

p

‘35

cm.

?-?


Karnemelksl. 48-52

Stoomzuivelf.  “Gouda”

p

‘41

?

?-?


Nw. Gouwe

Coöp. Prod. Handelsv. “De Producent”

c

‘59-’61

b. k. cm.......Nw. Gouwe OZ 6

NV. “Melkcentrale Gouda”

c

‘63-‘77

b. k. cm. vp.

1941-1992

 Ned. MelkUnie

Peperstr.

De Vereenigde Zuivelbereiders “VB”

p

‘35-’47
Turfsingel 25-27

NV. “Goudse Melkinrichting”

p

‘26-’61

b. cm.

1951-1970


Gouda- ?

Ontv. st. NV. Galak R.dam


‘32
Wachtelstr. 54-60

Coöp. Prod. Handelsv. “De Producent”

c

‘47-’57

b.k. wp. cm.

1941-???

Versie 2017-01-05  /  X6   Naar knipsels op plaats Gouda

.Gouda - lijst

Gouda lijst uit ZJB. 1926-1977

  Melkinrichtingen / zuivelfabrieken in Gouda uit zuiveljaarboeken 1926 - 1977