#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

zjb.

‘26

‘28

‘30

‘32

‘35

‘37

‘41

‘47

‘49

‘51

‘53

‘55

‘57

‘59

‘61

‘63

‘65

‘67

‘70

‘73

‘75

‘77

1986

aantal

13

?

24

22

21

?

22

11

7

7

7

6

5

4

3

3

3

2

?

2

2

2

0Opmerking Zuivelindustrie lijst ‘s-Gravenhagen (Den Haag)


*

Enkele gegevens zijn uit het boek “Het leven begint met melk” , Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse  regio - J.J. Hazelaar 2007 - aange-geven blz.

1)


Zo veel mogelijk alleen de melkinrichtingen / productiebedrijven genoemd , geen uitgiftefilialen en / of winkels! - zie ook noot 4)

2)


Werd in 1941 eigendom van Albert Heijn - ging in 1946 verder onder de naam “Sierkan”

3)


In 1961 onderdeel van Melk-Unie (zie 9) (hoofdvestiging in Amsterdam) . 1969 CMC-Melkunie > zie toelichting Z-Holland

4)

15

Eind jr. dertig waren er in den Haag 15 melkinrichtingen, 32 grossiers en meer dan 1000 melkboeren.

5)

23

Firma Leerdam werd in 1977 over genomen door de “grote vier”. binnen het jaar sloot de fabriek

6)

49

Beschrijving Leerdam. Gestart melkbedrijf - winkel - in 1904 door Piet Leerdam

7)

50

Verhaal over Hanze met beschrijving apparatuur in nw fabriek van 1915 / 20 okt. 1962 overname door Menken - 1 nov stopt fabriek blijft nog even uitgifted.

8)

51

Verhaal over RMI. In 1934 in Rotterdam opgericht als zelfstandige melkinr. Zelfde jr. ala Haagse Sierkan. Vóór 1934 al in den Haag onder de naam Verenigde Zuivelbereiders (VZ.).

9)


18 oktober 1961: oprichting N.V. Nederl. Melkunie (N.M.U.) .Was in eerste instantie een fusie van “De Sierkan”- Den Haag, Goudse Melkinrichting - Gouda en “Oud- en Nieuw Holland” te Bodegraven. Aanzet was gegeven door de C.M.C. Deze had een 50 % belang - door inbreng  van aandelen “‘s-Gravenhaagsche Melkinrichting” en  “De Sierkan”. Bij de hierna volgende fusies bleef de C.M.C. op 50% deelname. Zo was er  een fusie N.M.U. met V.G.M. - Hilversum en O.V.V. MOBA - Amsterdam en Baambrugge. “De Holland” te Amsterdam en Leimuiden volgden spoedig daarna. De C.M.C. kon dit ‘betalen’ uit het ‘gespaarde’ ledenkapitaal. De eerste jaren merkten men in de lande weinig van al deze overnamen. De fabrieken bleven draaien onder eigen naam. Pas in 1965 vond er voor alle - toen nog 18 overgebleven ‘draaiende’ productiebedrijven  - een naamsverandering plaats. “Nederlandse Melkunie”.
 Gegevens

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Straat

Naam vereniging / eigenaar / dir.

c/p

zjb.

Prod.

B. De Wit

Opmerkingen
Amaliastr. 7

Vestiging CMC  / CMC. Melkunie / Woerden

c

‘73-’75
Bearlestr. 198-200

Uitgiftestation “De Hanze”

p

‘63
Berberisstr 52

Melkinr. “Nw. Duinoord”

p

‘41
Berkendael ?

“De Sierkan” - fabr. Berkendael

p

‘51-‘61
Bezuidenhout 100

Melkinr. P.H. vd. Loos

p

‘41
Boekhorstst. 59

“De Lakenvelder”

p

‘29
Brueghelstr. 144 of 194*

“Van Grieken”

p

‘29-’35


1899-?


Buitensingel 53

 “De Hoop” Verbruikers coöp.

p

‘26Opgericht 1899

Calandplein 4

Melkinr. “Het Zuivelhuis” / 1941 Sterovita

p

‘35-’47Één van 1e van AH

Calandstraat 48

Melkinr. J. W. Roeloffs

p

‘35-’41
Charl. de Bourbonpl. 29

NV. ,,Rhijnland” >

p

‘26-’32
Charl.deBourbonstr 29-34

Melkinr. en Zuivelf. “ 't Roomhuis” Hollander

p

‘41-’55


1955


Conradkade

“De Sierkan” productie-filiaal

p

‘40
Copernicuslaan 37

Melkinr. J.A. vd. Zalm

p

‘26-’32
Da-Costalaan 18

Melinr. “Melro” Vredenberg

p

‘51-’53
H. v Deventerstr. 7 en 9

“Daventria” D.M.J. Langhout eig.

p

‘29-’41
Fijnjekade 23

“De Veursche Melkhandel”

p

‘26-’29
Goudsbloeml. 141

“Duinhoek” vd. Horst

p

‘29-’32
Hamerstr. 41-45

“De Centrale” - Slijterscoöp. M. Pijlman

c

‘26-’49
A. v. Hannoverstr. 23

“Neerland”

p

‘29-’32
Hendr. v. Deventerstr. 7-9

“Daventria”

p

‘26-’49
Hondiusstr. 39-41

Uitgiftest. “De Hanze”

p

‘63
Katwijkstr. 59

“De Landbouwer”

p

‘29-32
Keizerstr. 329-331

Melkinr. “Ver. Zuivelb. R.Dam.”                   8)

p

‘32
Korte Hoogstr. 5

Melkinr. Vollebrecht en...

p

‘26
1e v.d. Kunstraat 116

“CMC Melkunie”                                           3)

c

‘67-’77


1987

kwam uit Lulofstraat 30

W. Kuyperstr. 44-48

Melkpr. W. Vlak - was Scheveningen

p

‘32-’41
Laakhaven

2 pr.-filialen “De Sierkan”

p

26/’41Waar waren deze ?

Lange Beestenmarkt 122a

“De Centrale” Slijters Coöp. / ‘56 Sterovita

p

‘49-’59


ca. 1960

Sterovita

Straat

Naam vereniging / eigenaar

c/p

Loosduinscheweg 637

Na 1938 nw. Melkinr. en Zuivelf. v. Grieken

p

‘41-’57


x


Loosduinscheweg 931

“Chemica”

p

‘29
Lulofstr. 30  Laakhaven !  

“De Sierkan” productie-filiaal /naar 1e vd. Keenstr.  9)

p

‘35-’61


1998 ??


Lulofstr. 30

1965  Melkunie >

c

‘63-‘65


1987


Maliestr. 6-8

Melkinr.  ”Aurora” L. Polman

p

‘29-’47
Marktweg 324

2e Melkinr. Gebr.  J. en A. Leerdam          5) 6)

p

‘41-’77


1978


Newtonstraat 423

Melkinr. J.A. vd. Berg

p

‘35-’41
Noorderbeekstr. 222

1e Melkinr. Gebr. J. en A. Leerdam                 6)

p

‘29-’35


1940


Nw. Buitensingel 50

“De Landbouw” / “De Nieuwe Landbouw” 2)

p

‘26-’49


1924-?


Nw. Havenstraat 15

“De Sierkan” Hoofdkantoor  / 1961  NMU    9)

p

‘26-’65


x


v. Ostadestr. 1a

“t Roomhuis” N. Schippers

p

‘35
Renbaanstraat 48

Melkinr. A.W. vd. Kroft

p

‘35-’41
Rottermondstr. 49-59

“De Hanze” - RK. Slijters coöp. J.A. Kool /  7)

c

‘26-’63


1915-1963

1963 overn door Menken

Scheeperstr. 77 en 83

”Het Scheepje”

p

‘29-’32
Scheveningsche veer 7

Melkinr. Bakker

p

‘26-’41
Spaarnestr. 38

NV. Ver Zuivelbereiders                                  8)

p

‘29
Spijkemakersstr. 19a-21

L.A. Buijs/J. Zwart

p

‘29
Stortenbekerstr. 226

Melkinr. C.J. Langelaan / uitg. st. v Grieken

p

‘35-’41
Stuyvesantstr. 182

“Het Bezuidenhout” vd. Wansum

p

‘32
Valkenboschl. 181

“De Landbouwer”

p

‘29-’32
Valkenboschl. 200

“Duindicht”

p

‘26
Vaillantl. 204

Melkinr. A.L. Houtman

p

‘35-’41
v.d. Kunstraat 116

“De Sierkan” “Melkunie”                               3)

c

‘67-’77

xvd. Veldestr. 90

Melkinr. P. Duindam.

p

‘35
Westerbaenstr. 26-28

“Het Zuivelhuis” Polman

p

‘26-’35
Westerbaenstr. 26-28

“Het Zuidwal” J.A. Overgauw

p

‘41-’47


x


Zeestraat 57 59

“Neerlandia” dir. Rinkes Borger

NV
Ook MI in Leiden
Rijswijk

RMI.  Alleen uitgiftestation  ?                       8)


?

Zuivelbedrijf Wed. J. vd Giesen-Reedijk

p

‘29-’41Versie 2013-05-26  /  X61891-04-11 Nieuwe Haagsche Melkinrichting - mogelijk alleen ‘melkwinkels’ en melksalons in Den Haag

1893-03-16 De Haagsche Melkinrichting - melkwinkels met producten van Stoomzuivelfabriek Overbetuwe te Elst (bij Arnhem)

.Den Haag - lijst

Den Haag  Lijst uit ZJB. 1926 - 1977

   Naar knipsels op plaats s’-Gravenhage

   Lijst ‘S-Gravenhagen zuivelfabrieken / melkinrichtingen in zuiveljaarboeken *   1)