#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Melkfabriekje aan de Tentweg. Links boven, midden jr. 20. Kleurenfoto’s van recenter datum - maker onbekend.

De Nutricia-melkfabriek is maar kort als zodanig in gebruik geweest. Hij kwam op de plaats van een korenmolen.

Foto’s en tekst van een site - nu 404 - gemaakt door een Basisschool uit Stolwijk   - zie ook Nutricia

Stolwijk

 Stolwijk NV. Nutricia <1926 - 1929 / ‘30

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

http://heenenterugnaardeardeche.blogspot.nl/2011/09/op-de-tentweg-in-stolwijk-staat-nog.html


Op de Tentweg in Stolwijk staat nog steeds een fabrieksgebouw waarin de firma Nutricia omstreeks 1920 probeerde het ambachtelijke kaasmaken te industrialiseren. De kaasmakerij was (en is in sommige gevallen nog steeds) een belangrijke taak van de boerin en ook financieel aantrekkelijk voor een boerengezin. Dat dit werd onderschat bij de oprichting van de kaasfabriek in Stolwijk, mag blijken uit de periode waarin deze actief is geweest: slechts enkele maanden. Nog een leuk detail is dat de Goudsche Machinefabriek waar ik bijna vijfentwintig jaar gewerkt heb, zijn eerste melkpoedermachine in 1916 leverde aan Nutricia, waarna er nog vele volgden.


Voedings- en genotmiddelenindustrie

Twee fabrieksgebouwen herinneren aan deze ontwikkeling in de zuivelbranche: een melkfabriek in Schoonhoven en een kaasfabriek van Nutricia in Stolwijk.

Een tweede restant van de zuivelindustrie in de Krimpenerwaard is de kaasfabriek van Nutricia aan de Tentweg in Stolwijk. De streek rond Stolwijk geniet bekendheid om de ‘Stolksche’ kaas die er op ambachtelijke wijze wordt gemaakt. Omstreeks 1920 trachtte de firma Nutricia deze vorm van huisnijverheid te industrialiseren. Het kaasmaken vervulde echter een belangrijke rol binnen de totale bedrijvigheid die op een boerderij plaatsvond. De kaasmakerij was (en is in veel gevallen nog steeds) een belangrijke taak van de boerin. Naast een financiële,


illustratie

496 De voormalige kaasfabriek Nutricia (Tentweg 56) in Stolwijk. Het gehele gebouw is symmetrisch van opzet en bestaat uit drie delen: een centrale hoofdmassa en twee aangebouwde zijvleugels. De hoofdmassa is opgetrokken uit baksteen. Opvallend is een iets uitspringende middenpartij met puntgevel. Het linkerdeel is verbouwd, het rechter is nog origineel met een zestal smalle raampjes in twee groepen van drie. Aan weerszijden van de hoofdmassa heeft het gebouw twee witgepleisterde zijvleugels. Deze zijvleugels hebben laadvloeren in de langsgevels. De kopgevels zijn voorzien van ronde ventilatie-openingen, kenmerkend voor kaaspakhuizen. De middenpartij is nog steeds gesierd met de tekst NUTRICIA. Ondanks de bijzonder korte functionele periode van het gebouw, vormt het huidige restant een mooi voorbeeld van een kleinschalige industrie binnen een voornamelijk agrarische gemeenschap (foto RDMZ, 1994).

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl