#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Rozenburg

Rozenburg Div.

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

In Zuiveljaarboeken / ‘lijst De Wit’  meerdere zuivelfabrieken:

Plaats / straat

Naam vereniging / eigenaar

c/p

zjb.

Produkten

De Wit

Rozenburg-

“De Hoop” eig. Ver. Zuivelb. R.dam


‘30-’32

mp. cm.Rozenburg-

Hulpfabriek Coöp. Ver. v Melkveehouders

c

‘26-’35

b. cm.Rozenburg-

“De Ducaat” - Ontv.st. eig. NV. Hollandia

p

‘26-’32

b.mp.cm.Rozenburg-

Zuivelf. “Rozenburg” vd. Van Landverbeter.

p

‘26-’47
Rozenburg- Boomend. C22

 Zuivelf. en graanmalerij “Samenwerking”

c

‘32-’41

b.k.cm.

?-?


Rozenburg- A 108

K. Kleiwegt

p

‘35-‘41▲  Boterfabriek ‘De Hoop’