#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Off-Line van:  http://www.rotterdammers.nl/bedrijven/13.htm                                                                                 geplaatst 09-02-2007

Het water in de rechteronderhoek is het Boerengat, de kade langs dit water is de Admiraliteitskade. De straat in de lin-keronderhoek is de Admiraliteitsstraat. Rechts van Aurora loopt de bebouwing door tot aan de brede Infirmeriestraat. Direct achter de fabriek loopt de Oostzeedijk van midden-links tot rechtsboven.

Geheel links, achter de Oostzeedijk, een park (de Nieuwe Plantage). Daarnaast de gebouwen van de Gasfabriek. Deze lopen door vanaf de Oostzeedijk tot aan de Oudedijk. Vooraan, in het fraaie lang-gestrekte driebeukige pand, de stokerijen; verder naar het noorden gevolgd door de zuiver-huizen, die zich uitstrekken tot aan de Lusthofstraat en Ger-desiaweg. Aan de overzijde van de Lusthof-straat stond een batterij gashouders van gigantische afmetingen

.Tussen de stokerij en de Nieuwe Plantage zien we het brandweerhuis op het terrein van de Gasfabriek, met hoge toren. Midden over de Infirmeriestraat liep een kolengrijperbaan voor het transport van per binnenschip in het Boerengat aangevoerde steenkool naar de Gasfabriek.

De stokerijgebouwen aan de Oostzeedijk werden kort voor 1940 afgebroken en op het vrijgekomen terrein verrezen moderne flatgebouwen aan de Libellestraat, Meikeverstraat, Hommelstraat en Krekelstraat. Dit gebied is in de jaren 1990 volledig gesaneerd, om de grondverontreiniging van de Gasfabriek - alsnog - op te ruimen.

 Condensmelkfabriek Aurora - Admiraliteitskade

Bron: http://www.engelfriet.net/Alie/Aad/aurore.htm 13-01-2008


Aurore, een van de Melkinrichtingen van Rotterdam

Iedere wat oudere Rotterdammer heeft herinneringen aan Aurore, een van de Melkinrichtingen van Rotterdam. Wat Aad natuurlijk interesseert is de vraag, wanneer is Aurore opgericht en gelukkig vond hij dit over Aurore, een van de Melk-inrichtingen van Rotterdam, geschreven in 1913:

De volgende foto's tonen U het front der "Stoom­zuivelfabriek Aurore" en de afdeeling "Boterfabrikage" in deze fabriek. De "Stoomzuivel-fabriek Aurore", waarvan in 1900 de eerste steen werd gelegd, en na het "Witte Huis" het hoogste pand van Rotterdam, is geheel naar de eischen des tijds ingericht, en voor­zien van de meest moderne machines op het gebied van zuivel­bereiding. Dank zij het feit dat inrichting, en bereiding der producten voldoen aan de hoogste eischen, die hieraan op hygië­nisch gebied gesteld kunnen worden, mag de "Aurore" zich in een dagelijks toenemend debiet verheugen, zoowel in hare winkels, waarvan men in elk stadsgedeelte eenige aantreft, als ook bij hare wijkknechts.

Een zeer belangrijk aandeel in den bloei en de vooruitgang der fabriek heeft de afdeeling "Gecondenseerde Melk; (voor kinder­voeding, kookdoeleinden en scheepsgebruik), waarvan geregeld duizenden kisten naar alle deelen der wereld worden verscheept.

Hierdoor is de "Aurore" niet alleen eene der eerste zuivelfabrieken des lands gebleven, doch heeft zich bovendien in den loop van slechts enkele jaren een eerste plaats veroverd onder de voor­naamste exportzaken van Rotterdam, terwijl haar naam zich reeds in een wereldreputatie mag verheugen.

Tot slot zij hier medegedeeld, dat thans reeds millioenen liters melk worden verwerkt, hetwelk een enorm quantum mag worden genoemd, in aanmerking genomen de weinige jaren die sedert de oprichting der fabriek zijn verloopen.

De stoomzuivelfabriek Aurora werd in 1903 gesticht voor de verwerking van melk, afkomstig van de Zuidhollandse eilanden en uit het gebied tussen Gouda en Rotterdam. De onderneming heeft een afzonderlijke kaasfabriek in Meer-kerk. Aurora exploiteert 65 winkels en 80 ventwagens in Rotterdam. In Hoek van Holland zijn bovendien (alleen in het zomerseizoen) nog drie melkwinkels geopend.


In de Rotterdamse vestiging wordt alle binnenkomende melk gepasteuriseerd voor distributie als "losse melk", verder worden er zuivelprodukten en condensmelk (voor de export, voornamelijk naar Groot Brittannië) gefabriceerd alsmede consumptieijs. Voor dit laatste is een installatie naar Amerikaans model voorzien.

.Rotterdam - 2/7 - Aurora

Bron: gedenkboek 40 jr. VVZM - 1948

Rotterdam Aurora 1899 - 1956


Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina voorgaande pagina voorgaande pagina naar pagina-01 Rotterdam volgende pagina