#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

.Overschie - 1/2

Overschie div.

Naar Lijst Overschie

Naar Lijst Rotterdam

De Combinatie* is op 24 april 1947 ontstaan uit:

Overschie** Melkinr. Delftweg 33 - J. Merbis - sluit 11 april 1953

Rotterdam Sluisjesdijk - sluit 14 juni 1952

Rotterdamse Melkinrichting-Zuid Gaesbeekstr 115-121  - C. Mastenbroek (in ‘49 al uitgiftelokaal) gaat 18 okt. 1952 dcht

Maasdam Zuivelfabriek Provincialeweg A1 - G. en J vd. Linden - 1928 opgericht


*  Volledige naam na oprichting was Coöperatieve Vereniging van vrije Melkhandelaren. “De Combinatie UA”

**In Zuiveljaarboek ‘49-’51 is Overschie vervallen en hebben beiden vestigingplaats Rottedam!


In Melkunieboek boek “Een begeerlijk product” 1991 op Blz. 115,  

Na het ontaan van “De Combinatie in 1947, werd de CMC een van de vaste leveranciers. Dit beviel zo goed......dat op 8 december 1950 werd besloten een meer defiinitief samenwerkingsverband aan te gaan. Naast de coöperatie werd de NV Melkinrichting “de combinatie” opgericht, waarvan de CMC de helft van de aandelen kreeg. De andere helft bleef in handen van de (slijters)coöperatie. De CMC verwierf hierdoor een belangrijke verwerkingsmogelijkheid. .....In de loop van de volgende 20 jaar zouden maar liefst negen andere zuivelondernemingen via “De Combinatie” opgaan in de CMC.............

Merk op dat dit vaak niet wordt vermeld in de Zuiveljaarboeken.


Enkele namen in boek Overschie

Naaldwijk Westland

Loosduinen - Bouwlust

Middelharnis - De Volharding

Terneuzen. - Coöp melkprod. Centrale

Boek MU -1991

25 Jr CMC - 1970

 23 november 1962 12½ jaar bestaan De Combinatie

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Deel knipsel 12½ jaar bestaan De Combinatie - volledig bij Middelharnis

volgende pagina

Zie ook  https://www.historiemelkvervoer.nl/m.i.-de-combinatie/index.html  - meerdere pagina’s  in nw venster