#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

.Oudshoorn leerhoeve

Oudshoorn Leerhoeve / zuivelschool 1889 1892

Zie knipsels 1892 over de gevolgen van het overlijden van Mr. Visser  voor de leerhoeve!

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

Merk op dat Rijkssubsidie nog niet is goedgekeurd !

Zie linker knipsel!

1889

1890

  Dit was dit de tweede cursus


Wel alle knipsels over deze (‘zuivelschoool’)  leerhoeve geplaatst .....nog niet uitgewerkt!