#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

.Numansdorp

  1902-02-19 Statuten Coöp. Zuivelfabriek “Numansdorp” met namen

Numansdorp Coöp tot ca. 1927 daarna (P) Kievit 1928-1979

ZJB. ‘29-’77 Stoomz.f. en mi. M. en A. J. Kievit - gaat na brand in 1979 naar Meppel

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 Gegevens Kievit.......

ZJB. ‘26 Zuivrelfabriek in de Havenstraat nog Coöperatief  *

ZJB. ‘29           ,,                          ,,                Eigenaar M. Kievit

ZJB. ‘35           ,,                          ,,                      ,,       A. en J. Kievit

* overgang Coöp. /Part. niet kunnen vinden bij ‘Delpher’