#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

Naaldwijk

Naaldwijk Delfland 1898-1952 (?) / De Combinatie Westland 1952-1978

Geachte Webmaster                                                                                                                     1 febr. 2013


Met grote interesse heb ik de laatste dagen uw website doorgebladerd. Reden van mijn bezoek aan uw website is een bezoek dat ik afgelopen zondag aflegde en de hieruit voortvloeiende gesprekken.

Het is namelijk zo dat ik eigenaar ben van een kleine maquettebouwfirma, genaamd MiniMundo.
De eerste maquette die de naam maquette mag hebben, bouwde ik in 1991. Het betrof de oude CMC Melkfabriek van Naaldwijk, "De Combinatie". De echte fabriek werd in 1981/1982 gesloopt.

Nadat ik foto's van deze reeds oude maquette op de bij mijn website behorende facebookpagina zette, bleek dat de melkfabriek van Naaldwijk de mensen nog steeds aanspreekt en dat het silhouet van de fabriek nog steeds gemist wordt.

Ik sprak mevrouw Van xxxxxx uit Naaldwijk. Wijlen haar echtgenoot, Dhr. Van xxxxxx was gedurende zijn loopbaan bij CMC achtereenvolgens werkzaam bij melkinname en later als poedermaker.
De maquette gaat dit weekend alweer op reis. Nu gaat Mevrouw van xxxxxx met de heer xxxxxxx, destijds ook werkzaam bij de melkfabriek met behulp van de maquette herinneringen aan oude tijden ophalen.
Bijgaand stuur ik u wat foto's van de echte fabriek en de maquette die ik ervan maakte in schaal 1:160. Ik hoop u hiermee een plezier te doen.

                                                                                                                                   Met vriendelijke groet,

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 Knipsels Coöp. Zuivelfabriek Delfland Naaldwijk

Naaldwijk heeft twee zuivelfabrieken gehad.

De kleinste was “de Vlijt” van P. De Geest (ZJB. ‘26 t/m ‘47) verder niets over bekend!

De grote, aan de Dijkweg, heeft een ingewikkelder historie:

In het eerste ZJB. ‘26 was het een (hulp)fabriek van de Bond. v. Melkveehouders, Afdeling Haagsche kring.

In ’ZJB ‘30 is het zelfs een ‘tijdelijke’ hulpfabriek van diezelfde bond.

In ZJB ‘32 is het een N.V. Met de naam Delfland, H.J. Lankhorst is de directeur en men maakt b., k., en c.m.

In ZJB ‘35 staat er zelfs bij dat de fabriek ‘practisch coöperatief is’.

In ZJB ‘41 zelfde als ‘32 en ‘35

In ZJB ‘47 als ‘41 wel andere directeur J. vd. Heide

            Ook in 1947, werd Delfland, de eerste eigen fabrieken, van de (nieuw) CMC.

            Zie meer in Een-begeerlijk-product_2011-07-25.pdf   (zoeken = Ctrl.+ f)

ZJB. ‘49 - ‘51 Naam werd C.M.C. zuivelfabriek “Delfland” G.A.

ZJB. ‘53 -  Coöp. Melkcentrale G.A. (C.M.C.)

ZJB. ‘55 - ‘59 zelfde als ‘53, wel met andere directeur: D.J. Garretsen

Zie verder in MAP-CMC-MelkUnie-Holland-Campina-MU_2012-10-13.pdf  ( - zoeken = Ctrl.+ f)


ZJB. ‘61> is de naam N.V. Melkinr. “ -Westland” (Samen met Rotterdam en Maasdam, dit waren CMC fabrieken)

Naaldwijk bij de officiele opening in 1899                                                                                                          Bron: http://www.bouwmachineforum.nl

Tekst bij foto: De melkfabriek is in 1899 geopend als "Zuivelfabriek Delfland" Hij is diverse keren uitgebreid en werd eind 1980 gesloten. Vanaf begin jaren '70 was hij al alleen nog maar in gebruik als proeffabriek voor nieuwe zuivelproducten.

Naaldwijk luchtfoto                                                                                                                                                      Bron: http://www.bouwmachineforum.nl

Tekst bij foto: Hierboven nog een luchtfoto van kort na de opening van de allereerste melkpoederfabriek van Nederland.

Ja die stond dus in Naaldwijk


  1898 Statuten met namenlijst

Boven Zuivelfabriek Delfland.  Tekst bij onderste foto ‘Melkunie Naaldwijk’                                                        Bron: Verzameling Klaas de Wit

Naast Delfland een ‘tankauto’ datering eind jaren 40 / begin 50                                                            Bron: Boek ‘Eenbegeerlijk produkt’

 Meer te vinden op de site van Hans Klingenberg

http://historiemelkvervoer.nl/m.i.-de-combinatie/de-combinatie-naaldwijk-1.html  (in nw. venster)